ARiMR ostrzega przed wypalaniem traw, grożą kary i cofnięcie dopłat

14.04.2018

Za wypalanie traw grożą kary i cofnięcie dopłat bezpośrednich – ostrzega Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Eksperci podkreślają, że wypalanie traw jest szkodliwe i niebezpieczne, a po przejściu pożarów ziemia nie jest bardziej żyzna, a – jałowa.

Agencja przypomina, że Kodeks wykroczeń przewiduje za wypalanie traw grzywnę do 5 tys. zł. Znacznie surowszą karę poniesie osoba, która podpalając trawy, spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych ludzi albo mienia, np. budynków. W tym przypadku Kodeks karny przewiduje karę więzienia od roku do 10 lat.

Również ARiMR, jeżeli stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne, może nałożyć karę finansową w postaci zmniejszenia wszystkich otrzymywanych przez rolnika płatności o 3%. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, których zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020.

Zgodnie z zasadami, nałożona przez Agencję sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy, może zostać zmniejszona do 1%, jak i zwiększona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Agencja wskazuje, że nawet jednorazowe wypalanie obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów. Według naukowców, po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by powrócić do plonów sprzed pożaru. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a razem z nią cały świat mikroorganizmów (bakterie, grzyby) niezbędny do utrzymywania równowagi biologicznej życia.

Wysoka temperatura natomiast zabija żyjące w glebie zwierzęta, co powoduje jej wyjałowienie. Palące się trawy czy chwasty mogą wytwarzać toksyczne substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe, jak również niszczą atmosferę – tłumaczy ARiMR

(14.04.2018 za PAP)