Organizacje rolnicze ostrzegają przed planami Komisji Europejskiej

07.06.2018

W reakcji na wniosek Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, Copa i Cogeca ostrzegają przed planami, które mogą zachwiać dochodami rolników i apelują o prawdziwe uproszczenie zasad WPR. Trzeba upewnić się, że nie dojdzie do renacjonalizacji WPR, a także, że polityka ta będzie podparta silnym budżetem.

Przewodniczący Organizacji europejskich rolników Copa, Joachim Rukwied, powiedział, że dochody w sektorze rolnym stanowią 40% średnich zarobków w UE i zaapelował o utrzymanie budżetu WRP w wartościach rzeczywistych w kolejnym okresie programowania, by rolnicy i spółdzielnie mogli nadal dostarczać konsumentom wysokiej jakości żywność po przystępnej cenie.

– Cieszymy się, że posłowie do PE potępili wszelkie cięcia w budżecie rolnym UE i że domagają się więcej jasności co do liczb, jakimi dysponuje Komisja. Solidny budżet ma niesamowite znaczenie dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich. Chcemy silnej, konkurencyjnej i bardziej zrównoważonej WPR i europejskiego rolnictwa w przyszłości, ze wspólnymi i prostymi zasadami w całej UE. Jesteśmy przekonani, że nowy model realizacji nakreślony we wnioskach, nie doprowadzi do prawdziwego uproszczenia zasad dla rolników – powiedział przewodniczący Rukwied.

– Bardzo niepokoją nas skutki tych wniosków. Płatności bezpośrednie są najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na stabilizację dochodów rolników, pozwalają im lepiej zarządzać ryzykiem związanym z przychodami, a jednak wnioski te je nadszarpują. Sprzeciwiamy się wszelkim pułapom i stopniowemu zmniejszaniu płatności zaproponowanym przez Komisję – podkreślił.

Ze względu na tragiczną sytuację finansową rolników, nie możemy się zgodzić na przeznaczenie tak znacznej części płatności bezpośrednich na cele związane ze zmianami klimatu w pierwszym filarze, gdyż doprowadzi to do dalszego spadku rentowności gospodarstw. Zrównoważoność ekonomiczna rolników ma podstawowe znaczenie dla ich większego zaangażowania w działania w zakresie środowiska i klimatu. – Nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na ucieczkę rolników z obszarów wiejskich i porzucanie gruntów, gdyż może to wywrzeć niesamowity, niekorzystny wpływ na różnorodność biologiczną. Niepokoi nas zwłaszcza sytuacja obszarów o szczególnych ograniczeniach naturalnych (ANC), które zostały wyłączone ze zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych – podsumował.

Przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson, podkreślił znaczenie środków środowiskowych w WPR, które poprawiają zrównoważoność i różnorodność biologiczną. Zwrócił jednak uwagę na swoje obawy związane z praktycznością środków opartych na wynikach. – Wskaźniki oddziaływania na środowisko muszą uwzględnić czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany klimatu czy presję wywieraną przez zwierzęta drapieżne. Nie możemy zgodzić się na przeniesienie działań biurokratycznych związanych z monitorowaniem na rolników i właścicieli lasów.

Fakt, że Komisja kładzie większy nacisk na orientację rynkową i konkurencyjność jest dobrą wiadomością. Uwzględnienie biogospodarki w konkretnych celach WPR również pomoże wypracować rozwiązania pozwalające rolnictwu i leśnictwu w jeszcze większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2030, wypełnienia porozumienia paryskiego i przejścia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu i charakteryzującą się większą wydajnością zarządzania zasobami. Innowacje i inwestycje w technologie również w znacznym stopniu ułatwią to przejście, zwłaszcza w odniesieniu do poprawy wyników środowiskowych i klimatycznych tych sektorów. Nie możemy jednak zgodzić się na potencjalne wykorzystanie funduszy rozwoju obszarów wiejskich na sfinansowanie zintegrowanych strategicznych projektów przyrodniczych, jeśli część budżetu przeznaczona na program LIFE została podwojona – powiedział Magnusson.

– Wreszcie, konieczne jest utrzymanie w WPR systemu zachęcającego rolników do wstępowania do spółdzielni rolniczych, dzięki czemu ich pozycja w łańcuchu żywności może się poprawić – podkreślił.

(07.06.2018 za portalspozywczy.pl)