Opóźnienia w płatnościach zmorą małych i średnich firm

11.06.2018

Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 6/10 przedstawicieli sektora MŚP – wynika z 15 fali badania Bibby MSP Index. Z problemem niezapłaconej na czas faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm.

Optymistyczne jest to, że w poprzedniej fali odsetek tych odpowiedzi był większy (56,4%). Co więcej, prawie 37% przebadanych na uregulowanie należności czeka średnio od 7 do 14 dni po terminie, w porównaniu do 14. fali nastąpił wzrost o 4 p.p. Nieterminowe płatności odczuwają najbardziej właściciele mikro, małych i średnich firm, którzy są zmuszeni szukać nie zawsze korzystnych dla siebie form finansowania, aby nie stracić płynności finansowej.

Przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach

Prawie 77% przebadanych firm podczas 15 fali badania Bibby MSP Index podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach i pojawianiu się zatorów. Najlepszym na to sposobem (ponad 61% wskazań) w dalszym ciągu jest sprawnie działający dział księgowy monitorujący i pilnujący należnych środków. Co ciekawe, jako główny sposób zabezpieczania się przed niewypłacalnymi kontrahentami przedsiębiorcy wskazują weryfikację klienta w KRD lub BIG przed podpisaniem umowy (prawie 54%, spadek odsetka wskazań o 3,8 p.p. w porównaniu fala do fali).

Przedsiębiorcy często podkreślają, że jednym z najpoważniejszych problemów, które ich spotykają, są właśnie płatności po terminie. Niestety wygląda na to, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Jak pokazuje badanie Bibby MSP Index ponad 52% badanych uważa, że płynność finansowa ich firm pozostanie bez zmian w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pogorszenia się płynności finansowej przedsiębiorstwa spodziewa się 12,9% badanych (wzrost o 0,5 p.p. w porównaniu do poprzedniej fali badania). Z kolei odsetek respondentów liczących na poprawę płynności finansowej jest o 2,2 p.p. mniejszy niż pół roku temu (17,6% wskazań).

Warto również zwrócić uwagę, że w kolejnej już fali badania nastąpił wzrost kategorii odpowiedzi „Nie wiem/trudno powiedzieć” (17,3%), co może świadczyć o dużej niepewności przedstawicieli sektora MSP co do rozwoju sytuacji gospodarczej.

(11.06.2018 za dlahandlu.pl)