Ponowne wykorzystanie wody i rolnictwo precyzyjne głównymi sposobami na poprawę jakości wody i oszczędzanie zasobów wodnych

06.07.2018

Copa i Cogeca zwróciły uwagę na niesamowite postępy poczynione przez europejskich rolników i spółdzielnie w zakresie poprawy jakości wody słodkiej w Europie podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji publikacji sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiskowej na 2018 rok pt. „Stan wody”.

W sprawozdaniu ukazano, że dzięki wdrożeniu unijnych przepisów dotyczących wody w państwach członkowskich, jakość wody słodkiej w UE ciągle się poprawia. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia.

Przemawiając podczas wydarzenia, przewodniczący grupy roboczej „Środowisko” Copa i Cogeca, Niels Peter Nørring powiedział: – Unijni rolnicy i spółdzielnie poczynili niesamowite postępy w ciągu ostatniej dekady, w wyniku wprowadzenia surowych zasad środowiskowych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Sektor rolny nadal będzie przyczyniał się do bardziej zrównoważonego wykorzystania wody. Jednym z głównych priorytetów nowej WPR są kwestie środowiskowe.

– W tym kontekście zasadniczą rolę odgrywa rolnictwo precyzyjne. Rolnictwo inteligentne pozwoli na wydajniejszą gospodarkę zasobami naturalnymi i zminimalizowanie skutków środowiskowych. Dlatego też należy wzmocnić szkolenia, usługi doradcze, wymianę wiedzy oraz zachęty finansowe. Magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody to strategie, dzięki którym możliwe jest ograniczenie zużycia wody słodkiej oraz dalsza poprawa wydajności wodnej gospodarstw – dodał Nørring.

– Nie udało się jednak jeszcze rozwiązać pewnych ważnych kwestii. Ługowanie składników odżywczych z niedziałających, przestarzałych lub niedostosowanych wielkościowo systemów kanalizacyjnych do wód gruntowych jest problemem, z którego wciąż nie zdajemy sobie sprawy. Co więcej, nieoczyszczona woda deszczowa pochodząca z obszarów miejskich oraz odpady medyczne pochodzące z działalności ludzkiej również zawierają wysoką koncentrację substancji szkodliwych dla jakości wody. Nie doceniamy też negatywnego wpływu zmian klimatu na ekosystemy wodne, a zwłaszcza na jeziora i rzeki. Sytuacja ta jeszcze się pogorszy ze względu na coraz częściej występujące susze. Musimy więc podejść realistycznie do tego problemu i pogodzić się z tym, że w przyszłości nie będziemy w stanie osiągnąć celów ustanowionych w ramowej dyrektywie wodnej – podsumował Nørring.

(06.07.2018 za Copa-Cogeca)