Ile kosztuje eWniosekPlus?

08.10.2018

14 mln 206 tys. zł brutto wyniósł koszt budowy aplikacji eWniosekPlus.

W tym roku po raz pierwszy rolnicy złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie przez internet. Ministerstwo rolnictwa, odpowiadając na interpelację poselską, podało, ile kosztuje nowa aplikacja.

„Koszt budowy aplikacji eWniosekPlus wyniósł 14 mln 206 tys. zł brutto. Przedmiotowy koszt wynika z sumy zleconych zamówień w ramach umowy utrzymaniowej zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. (obecnie DXC Technology Polska Sp. z o.o.).

Poza wyżej wskazanymi kosztami, w ramach obsługi aplikacji eWniosekPlus należy dodać:

  • 16 mln 209 tys. zł brutto – koszt budowy środowisk i zapewnienia infrastruktury,
  • 1 mln 124 tys. zł brutto – koszt rocznego utrzymania aplikacji” – poinformowało MRiRW.

W kampanii 2018 roku (tj. w okresie od 15.03.2018 roku do 10.07.2018 roku) zostało zgłoszonych 1651 błędów w oprogramowaniu – przyznało tłumacząc, że „należy wziąć pod uwagę, iż był to pierwszy rok funkcjonowania całkowicie nowej aplikacji, gdzie liczba wniosków wprowadzonych i obsłużonych za jej pomocą przekroczyła 1,32 mln”.

Zgłaszane błędy dotyczyły:

  • dostępu do aplikacji eWniosekPlus (zakładanie konta oraz logowanie do aplikacji),
  • wczytywania danych z wniosków,
  • importu danych o zwierzętach z bazy Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt tzw. IRZ,
  • agregacji działek rolnych na podstawie wyrysowanych upraw,
  • wydruku dużych wniosków.

Błędy aplikacji eWniosekPlus, zarówno te, identyfikowane przez użytkowników zewnętrznych, jak i pracowników ARiMR, były na bieżąco usuwane poprzez wdrażanie poprawek w kolejnych oknach serwisowych w ramach umowy utrzymaniowej zawartej pomiędzy ARiMR a Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. (obecnie DXC Technology Polska Sp. z o. o.) – zapewniło ministerstwo.

Planowana jest modyfikacja aplikacji: „w szczególności w zakresie poprawy ergonomii i innych usprawnień na bazie rekomendacji użytkowników” – będzie to następowało również w ramach umowy utrzymaniowej. „Konieczność realizacji modyfikacji wynika m.in. ze zmian w szablonie wniosku, zmian w płatnościach oraz zmian w zakresie reguł kontroli kompletności”.

(08.10.2018 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl, fot. wrp.pl)