Polskie rolnictwo ma przed sobą ogromną przyszłość

16.10.2018

– Polskie rolnictwo ma przed sobą ogromną przyszłość, a państwo w końcu zrozumiało, że nie ma mocnego polskiego rolnictwa bez jego wsparcia – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania „Młoda Polska wieś” we wtorek w Kancelarii Premiera.

– Cieszymy się, że na polskiej wsi, w polskim rolnictwie pracuje kolejne, młode pokolenie – mówił szef rządu do zebranych młodych rolników.

Jak dodał, patrząc z punktu widzenia ogólnogospodarczego „nie ma ważniejszej branży niż rolna, rolno-spożywcza”. W tym kontekście zwrócił uwagę, na rangę rolnictwa w polskim eksporcie.

– Uważam, że polskie rolnictwo ma ogromną przyszłość przed sobą, że jesteśmy na takim zakręcie rozwoju polskiego rolnictwa, modernizacji rolnictwa, gdzie państwo w końcu, mam nadzieję, zrozumiało (...), że nie ma polskiego rolnictwa mocnego, które by eksportowało na cały świat bez wsparcia państwa polskiego w wielu dziedzinach. W tym kierunku właśnie rozwijamy nasze różne projekty i tak też ma wyglądać nasz plan dla wsi – mówił premier.

Jak dodał w ramach tego planu jest kilka „bardzo ważnych punktów”. – Po pierwsze to jest próba wejścia w przestrzeń, gdzie przez 30 lat nikt się tym nie zajmował, a więc pewnej stabilizacji cen, pewnej przewidywalności dla poszczególnych płodów rolnych – mówił.

Zwrócił uwagę, że temu ma służyć tworzona Polska Grupa Spożywcza, „ma być takim zalążkiem tego, czego wcześniej się pozbyliśmy”. – Trzeba powiedzieć wprost – przede wszystkim poprzednie rządy – powiedział zwracając uwagę, że w ciągu ostatnich 25 lat przez 16 lat w rządach był PSL. – Taka jest historia, taka jest prawda, nikt się tego nie wyprze – mówił.

Morawiecki wśród kolejnych punktów planu dla wsi wymienił kwestie melioracji i irygacji oraz ochronę ziemi przed wykupem przez cudzoziemców, „tam gdzie ziemia powinna trafiać w ręce polskie”.

Szef rządu mówił też o minimalizowaniu skutków suszy. – W 2015 roku rząd przeznaczył 400-450 mln zł na minimalizowanie skutków suszy, my przeznaczyliśmy 1,5 mld zł. Do końca tego tygodnia, według obliczeń ministerstwa rolnictwa, połowa z tego 1,5 mld zł, zostanie już przekazana rolnikom, którzy zostali dotknięci przez klęskę suszy – oświadczył Morawiecki.

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca te środki i apeluje kolejny raz, już chyba dziesiąty, razem z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, żeby jak najszybciej przekazywać wszystkie protokoły, bo są gminy często zarządzane przez naszych konkurentów politycznych, które celowo opóźniają przekazywanie tych danych dotyczących oszacowania strat z tytułu suszy – dodał premier.

Szef rządu poinformował też rolników, że podczas wtorkowego posiedzenia rządu „potwierdziliśmy to ustawowo na Radzie Ministrów, że blisko 1 mld 200 mln zł przeznaczymy, a dokładnie co najmniej 1 mld 180 mln zł przeznaczymy na dopłaty do paliwa rolniczego”.

Szef rządu jako kolejny punkt planu dla wsi wskazał kwestię rolniczego handlu detalicznego. – Znacie na pewno bardzo wielu, może są też tu tacy rolnicy, którzy wcześniej byli karani grzywną przez PSL i PO, od 2011 roku za to, że sprzedawali swoje własne produkty w miejscu wytworzenia. Taka regulacja została nałożona w 2011 roku. My to znieśliśmy (...) i można sprzedawać na bazarkach, na targowiskach własne dżemy, masło, sery (...), bo chcemy wspierać niskotowarowe rolnictwo na tej młodej polskiej wsi, żeby ona żyła, tętniła rolnictwem – mówił.

– Inny punkt planu dla wsi – wskazał premier – to znakowanie żywności, jeśli chodzi o kraj pochodzenia. Konsumenci mają prawo wiedzieć, jaki jest kraj pochodzenia. Kochamy to, co jest polskie, dobre to co jest polskie, przepyszne i my chcemy to wspierać. To jest moje zobowiązanie wobec państwa – mówił premier.

Morawiecki mówił też podczas spotkania o nowym programie rządu dotyczącym Kół Gospodyń Wiejskich, który przewiduje wsparcie ich kwotą co najmniej 3 tys. zł na ich działalność. Zwrócił ponadto uwagę na wprowadzenie przepisów dotyczących zatrudniania tzw. pomocników rolnika do prac sezonowych, a także dotyczących systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

– Jesteśmy zainteresowani bezpośrednią współpracą z polską wsią, z wami, młodymi rolnikami, którzy chcą z polskiej wsi uczynić jeszcze bardziej konkurencyjną gospodarkę, żeby ona była magnesem przyciągającym nowych ludzi – mówił.

– Dziękuję wam za to co zrobiliście dla Polski, za wasz patriotyzm gospodarczy, za wiarę w polską wieś, za wiarę w polskie rolnictwo. Za to, że kształtujecie nową Polskę przez unowocześnienie polskiego rolnictwa, jednocześnie pamiętając o naszych przepięknych tradycjach (...) i o tym, że Polska jest jedna, że jest naszą jedną wielką wartością – dodał premier zwracając się do obecnych na sali rolników.

(16.10.2018 za PAP, fot. PTWP)