Prezes ZPPM podkreśla znaczenie współpracy między organizacjami mleczarskimi

22.10.2018

– Współpracę z innymi organizacjami przetwórców mleka określiłbym jako dobrą. Współpracujemy na różnych polach, głównie odnosi się to do wypracowywania wspólnych stanowisk czy inicjatyw wobec Ministra Rolnictwa i jego agend, EDA, a także organizowania wizyt kontrolerów z krajów, do których jest prowadzony eksport żywności – powiedział Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

– Staramy się w miarę możliwości spotykać i uzgadniać najważniejsze kwestie dla naszych firm członkowskich. Oczywiście może ktoś zapytać, skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie nastąpi utworzenie jednej, wspólnej organizacji sektora przetwórstwa mleka? Otóż moja odpowiedź jest bardzo prosta – mamy ciągle inne spojrzenie na wiele kwestii, zwłaszcza fundamentalnych. Przede wszystkim różni nas podejście do samodzielności naszej branży. My stoimy na stanowisku, że firmy przetwórstwa mleka powinny radzić sobie same w oparciu o warunki gry wolnorynkowej. Wiemy jednak, że są inne spojrzenia na tę kwestię, które kładą nacisk na pomoc ze strony państwa i Unii Europejskiej – mówi Marcin Hydzik.

Zaznacza, iż niestety historia ostatnich lat pokazała, że na takim rynku, jak rynek mleka, interwencjonizm ma bardzo ograniczone działanie, gdyż nie jest w stanie wpłynąć na rynek światowy, a to tam są kształtowane losy także polskiego mleczarstwa. Słabe firmy po prostu muszą upaść albo zostać przejęte przez większe.

– Wierzymy także, że nowoczesne metody zarządzania sprawiają, że firma przetwórcza ma szansę nie tylko przetrwać na rynku, ale się na nim rozwinąć. Jednak ostatnie przykłady z rynku spółdzielczego pokazują, że zarządzanie w starym stylu jest ciągle obecne, a zmiany postępują bardzo wolno. Przykłady różnic, np. w podejściu do kwestii relacji z sieciami handlowymi, można mnożyć, ale chyba najważniejszą kwestią jest to, że nie ma między nami konfliktów, które uniemożliwiałby dalszą współpracę – podkreśla prezes ZPPM.

(22.10.2018 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. PTWP)