Polskie rolnictwo powinno uzyskiwać dochody z produkcji

06.12.2018

– Wprowadziliśmy przepisy, które ułatwiają sprzedaż bezpośrednią z gospodarstw rolnych – powiedział w czwartek 6 gudnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, podsumowując trzy lata działalności resortu. Sukces rolników uwarunkowany jest współpracą między sobą; takie przepisy weszły w życie – dodał.

Ustawa dot. sprzedaży produktów przez rolników poszerza możliwości zbywania żywności do takich podmiotów jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze.

Ustawa tworzy zachęty podatkowe dla zwiększenia liczby producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania sposobem domowym produktów rolnych. Umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego do 40 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty sprzedaż będzie opodatkowana 2% podatkiem obrotowym. Możliwa jest też sprzedaż zarówno produktów przetworzonych, jak i nieprzetworzonych.

Zbywanie żywności będzie musiało zostać udokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności.

Ustawa wprowadza wymóg, aby w miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, umieszczony był w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta, napis „rolniczy handel detaliczny” wraz z danymi producenta.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

(06.12.2018 za PAP, fot. PAP)