Ceny według HICP w Polsce w XI wzrosły o 1,1% rdr

17.12.2018

Ceny liczone według HICP w Polsce w listopadzie w ujęciu rocznym wzrosły o 1,1% wobec wzrostu o 1,5% miesiąc wcześniej – podał Eurostat.

Miesięcznie ceny pozostały bez zmian (0,0%).

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł 1,3% rdr i 0,0% mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

(17.12.2018 za PAP)