ARiMR wypłaciła do grudnia 16,5 mld z PROW 2014-2020

07.01.2019

Od początku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do końca grudnia 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom 16,5 mld zł, co stanowi ponad 28% wszystkich środków – poinformował w poniedziałek wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Od początku realizacji programu do końca grudnia ubiegłego roku złożono 3,5 mln wniosków (w tym 3 mln dot. wypłat z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach – ONW) na 40 mld zł. Poziom kontraktacji całego budżetu wynosi 46% – powiedział na konferencji prasowej Zarudzki.

Cały budżet PROW 2014-2020 wynosi 58 mld zł z tego 37,3 mld zł stanowią środki europejskie, a pozostała część 21,2 mld zł – to pieniądze z budżetu krajowego. Środki z PROW mogą być wydatkowane do 2023 roku – podkreślił wiceminister.

Zarudzki przestawił harmonogram naborów na unijne działania na 2019 rok. Przewidziano, że w lutym i w maju w marcu będą przyjmowane wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw (bez ASF); w marcu – modernizację gospodarstw (bez komponentu D – zakup maszyn) oraz na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej; w kwietniu i w październiku – na tworzenie grup producentów rolnych; w maju – na premie dla młodych rolników; w czerwcu – na restrukturyzację małych gospodarstw w związku z ASF; we wrześniu – na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej oraz na płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; w listopadzie na inwestycje w gospodarstwach położnych na obszarach Natura 2000.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że obszar finansowania obejmuje wszystko, co jest istotne w rolnictwie, ale resortowi rolnictwa zależy na osiąganiu konkretnych celów. Zapewnił, że „wszystkie środki przyznane dla Polski zostaną wykorzystane”. Dodał, że działania z PROW będą tak modyfikowane, by była „logika efektywności tych środków”.

(07.01.2019 za PAP)