2/3 pracowników sklepów detalicznych uważa, że tablety mogą im pomóc podnieść poziom obsługi klienta

08.01.2019

Według analiz firmy Zebra Technologies 74% pracowników sklepów jest zdania, że sklepy dysponujące odpowiednimi technologiami mogą podnieść standard obsługi klienta. Dwie trzecie (66%) personelu sklepowego uważa, że z pomocą tabletów mogłaby poprawić obsługę klienta i podnieść poziom ich obsługi.

Ponad połowa (55%) ankietowanych przyznaje, że ich firmy odczuwają braki kadrowe, a 49% z nich skarży się na przepracowanie. Personel sklepowy wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że nie zawsze jest w stanie pomagać klientom. Zdaniem 42% uczestniczących w badaniu ekspedientów nie mają oni zbyt wiele czasu na wsparcie kupujących, co wynika z presji na realizację innych zadań. Z kolei 28% z nich wskazuje trudności w pozyskiwaniu informacji pomocnych kupującym. Co ciekawe, większość badanych osób decyzyjnych z branży retail (83%) i pracowników sklepów (74%) jest zdania, że sklepy dysponujące odpowiednimi technologiami mogą podnieść standard obsługi klienta. Dwie trzecie (66%) personelu sklepowego uważa, że z pomocą tabletów mogłaby poprawić obsługę klienta i podnieść poziom ich obsługi.

Jednocześnie zaledwie 13% kupujących deklaruje całkowite zaufanie do przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym w zakresie ochrony danych osobowych, co przekłada się na najniższy poziom zaufania wśród 10 różnych branż. Wyniki badania Global Shopper Study obrazują, że aż 73% respondentów z grupy kupujących chce mieć elastyczną kontrolę nad wykorzystywaniem ich danych osobowych przez sklepy.

– Prowadzone przez nas badanie ujawnia rosnące oczekiwania kupujących – powiedział Jeff Schmitz, wiceprezes i dyrektor marketingu w firmie Zebra Technologies.

– Sklepy skupiają się na wyzwaniach związanych z realizacją zamówień, muszą jednak pamiętać o konieczności zapewnienia kupującym spersonalizowanej obsługi na wysokim poziomie. Branża powinna umożliwiać klientom nabywanie produktów, których oczekują, w czasie i miejscu dla nich dogodnym oraz w sposób przez nich preferowany – dodał.

Wyniki badania pokazały także odmienne oczekiwania właścicieli sklepów i pracowników sklepowych w zakresie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań do automatyzacji. Niemal 80% decydentów z branży handlu detalicznego – w porównaniu z 49% personelu – jest zdania, że dzięki nowym technologiom, które mogą zautomatyzować proces płatności, można ograniczyć liczbę stanowisk kasowych obsługiwanych przez ekspedientów. Co więcej, ponad połowa decydentów (52%) deklaruje, że przekształca przestrzeń punktów sprzedaży (POS) na strefy kas samoobsługowych, a 62% zastępuje ją strefami odbioru towarów zakupionych w trybie online.

Ponad połowa klientów (51%) uważa, że dzięki smartfonom ma lepszy dostęp do informacji o produktach niż obsługa sklepowa. Sklepy inwestują w najnowocześniejsze technologie, aby zmniejszyć te różnice. Niemal 60% ankietowanych osób decyzyjnych z branży handlu detalicznego planuje zwiększyć wydatki na przenośne komputery mobilne o ponad 6%, a więcej niż jeden na pięć sklepów (21%) planuje przeznaczyć o 10% więcej środków na tablety o zwiększonej wytrzymałości w ciągu następnych trzech lat.

(08.01.2019 za portalspozywczy.pl)