Franczyzobiorcy w sprawie zakazu handlu chcą być traktowani inaczej niż duzi przedsiębiorcy

10.01.2019

Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców zapytał Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o poprawki „Solidarności” w ustawie o wolnych niedzielach. Jak wyjaśnia ministerstwo, propozycja związku nie została zgłoszona jako poprawka do projektu ustawy.

Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców skierował pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest odpowiedzią na poprawkę NSZZ Solidarność do ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. POF wnioskuje by ustawa traktowała franczyzobiorców jako odrębnych od dużych sieci przedsiębiorców, którzy sami decydują o pracy w niedzielę.

Jak wyjaśnia POF, podczas prac nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę NSZZ Solidarność złożyła poprawkę, aby w niedziele mogły pracować sklepy wyłącznie prowadzone przez jednoosobowe firmy, czyli tak jak dzisiaj, ale wyłącznie pod zindywidualizowaną nazwą.

– Poprawka ta uderza w kilkadziesiąt tysięcy rodzin przedsiębiorców, którzy prowadzą małe sklepy spożywcze typu convenience korzystając z dobrodziejstwa franczyzy w oparciu o znaną markę. Gdyby poprawka weszła w życie, ci mali polscy przedsiębiorcy straciliby jeden jedyny dzień w tygodniu, kiedy mogą wyrównać swoje szanse w konkurencji z zagranicznymi supermarketami i dyskontami – argumentuje organizacja.

Ministerstwo odpowiedziało na pismo POF i wyjaśnia, że propozycja Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zaprezentowana podczas I czytania projektu ustawy, dotycząca doprecyzowania sytuacji franczyzobiorców nie została zgłoszona jako poprawka do projektu ustawy.

– W Sejmie RP trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (...). Powyższy projekt ustawy był przedmiotem pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 29 listopada br. (...), a także został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji, podczas posiedzenia tej Komisji w dniu 5 grudnia br. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy zgłoszono poprawki dotyczące zwłaszcza brzmienia nowego ust. 4 w art. 6 (art. 1 pkt 3 projektowanej ustawy). Projekt ustawy zawierający te poprawki jest zawarty w druku nr 3051. Propozycja Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zaprezentowana podczas I czytania projektu ustawy, dotycząca doprecyzowania sytuacji franczyzobiorców, która miałaby polegać na uzupełnieniu brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – nie została zgłoszona jako poprawka do projektu ustawy (...) – wyjaśnia Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.