W 2018 roku rosła konkurencja na rynku mleczarskim

14.01.2019

W upływającym roku do najważniejszych zjawisk w unijnej branży mleczarskiej należały rosnąca konkurencja na rynkach zagranicznych ze strony pozostałych największych eksporterów produktów mleczarskich i występująca w okresie letnim susza – powiedział Paweł Wyrzykowski, ekspert ds. Analiz Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

W odniesieniu do poszczególnych produktów warto zauważyć topniejące zapasy odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), którego ceny w ostatnich miesiącach roku zaczęły rosnąć.

– Z drugiej strony, ze względu na większą produkcję masła w Nowej Zelandii, ceny tłuszczów mlecznych na rynkach światowych w IV kw. 2018 roku obniżały się, co również wywarło wpływ na poziom cen zbytu masła przez unijnych producentów – mówi ekspert Banku BGŻ BNP Paribas.

Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszym półroczu 2018 roku eksport produktów mleczarskich z Unii Europejskiej był o 2% mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem. W tym czasie wzrosła przede wszystkim konkurencja ze Stanów Zjednoczonych, które zwiększyły swój eksport o ponad 20% (rdr), a w szczególności dotyczyło to OMP. W przypadku Nowej Zelandii, w pierwszej połowie 2018 roku wolumen sprzedaży zagranicznej był podobny jak przed rokiem. W II połowie 2018 roku należy się spodziewać, że Nowa Zelandia, ze względu na ponad 5% wzrost produkcji mleka w pierwszych miesiącach sezonu 2018/2019, w większym stopniu niż UE zwiększyła swoją aktywność na rynkach zagranicznych.
Letnia susza może mieć wpływ na kształtowanie się podaży mleka w najbliższych miesiącach.

– W 2018 roku dostawy mleka w Unii Europejskiej zwiększą się w mniejszym stopniu niż produkcja mleka w Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Jednym z głównych czynników ograniczających wzrost produkcji mleka w UE była letnie susza w części krajów Wspólnoty, przez co dynamika wzrostu dostaw mleka w UE spowolniła. Należy pamiętać, że zbiory pasz objętościowych w krajach objętych suszą były mniejsze, co może mieć odzwierciedlanie także w wielkości dostaw mleka w okresie zimowym. Na rynku polskim, jak do tej pory, nie zaobserwowano silnego wpływu suszy na wielkość dostaw mleka do mleczarni. Dynamika wzrostu, w relacji rocznej, nieco spowolniła, ale i tak dostawy mleka w Polsce rosną szybciej niż średnio w UE – mówi Paweł Wyrzykowski.

(14.01.2019 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. portalspozywczy.pl)