Projekt noweli ws. dopłat bezpośrednich do drugiego czytania

16.01.2019

Projekt nowelizacji ustawy dot. płatności bezpośrednich został skierowany do drugiego czytania. Zgodnie z nim możliwe będzie składanie e-wniosków na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku. We wtorek 15 stycznia projektem zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa.

Posłowie wprowadzili jedną poprawkę, która polega na zmianie terminu wejścia w życie nowych przepisów. W projekcie było to 14 dni po ogłoszeniu ustawy, a zaproponowano datę – 15 lutego. To termin rozpoczęcia zbierania oświadczeń wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Podczas posiedzenia komisji wywiązała się dyskusja nt. potrzeby wprowadzenia takich przepisów. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki poinformował, że jedyną zmianą w proponowanych przepisach jest to, że wszyscy rolnicy, niezależnie, czy składali wnioski w formie oświadczenia, czy też w formie elektronicznej, dostaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spersonalizowany, częściowo wypełniony wniosek w formie papierowej, by jeszcze raz mogli zweryfikować zawarte w nim dane. Chodzi np. o wyznaczenie nowych obszarów ONW (tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania), na które są dopłaty.

Jak tłumaczył wiceminister, uznano, że ze wdrażaniem e-wniosków nie trzeba „iść na skróty” i podjęto decyzję o wysłaniu do rolników wniosków papierowych. Będzie to kosztowało Agencję 2,7 mln zł, ale – jego zdaniem – to mniejszy koszt niż eliminacja ewentualnych błędów.

Projekt przedłuża na 2019 rok rozwiązanie – zastosowane w 2018 roku – polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenia oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian wobec wniosku z roku poprzedniego, zamiast wniosku o przyznanie tych płatności.

W 2018 roku z możliwości tej skorzystało ponad 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 roku będzie to podobna liczba rolników, co stanowi ok. 30% wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego.

Ponieważ 2019 rok jest dopiero drugim rokiem, w którym wszystkie wnioski o przyznanie pomocy mają być składane na elektronicznym formularzu, konieczne jest wydłużenie przejściowego rozwiązania, aby zapewnić sprawne wypełnienie tego obowiązku – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Tak samo jak w 2018 roku, złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 15 lutego do 14 marca (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Oświadczenia będą mogli składać rolnicy w gospodarstwach, w których nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych we wniosku z poprzedniego roku, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 roku wynosiła mniej niż 10 ha.

Polska ma obowiązek pełnego wdrożenia e-wniosków w 2020 roku. Jak poinformował Zarudzki, w już w ubiegłym roku e-wnioski złożyło 900 tys. rolników. Powierzchnia gruntów objętych formularzem geoprzestrzennym wyniosła prawie 90% całkowitej powierzchni deklarowanej do płatności. Resort rolnictwa szacuje, że w 2019 roku zostaną osiągnięte podobne wielkości.

O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników. Do rozdysponowania w formie dopłat jest ponad 14 mld zł.

(16.01.2019 za PAP)