Produkcja mleka w Rosji w 2019 roku ma wzrosnąć o 500 tys. ton

26.01.2019

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje dodatnią dynamikę rozwoju branży mleczarskiej w 2019 roku. Według wstępnych szacunków, w tym roku wielkość produkcji mleka wzrośnie o 1,6% (500 tys. ton) do 31,1 mln ton. W latach 2017-2018 wzrost wyniósł 1,4% rocznie.

Znaczący wpływ na wyniki branży mają środki wsparcia państwa mające na celu poprawę wydajności produkcji, modernizację technologiczną, poprawę potencjału genetycznego zwierząt, rozwój drobnych gospodarstw rolnych.

W ostatnich latach do tego obszaru produkcji rolnej trafiły znaczące zasoby inwestycyjne i kredytowe, dzięki którym powstają zarówno duże kompleksy produkcyjne, jak i małe gospodarstwa z wyselekcjonowanymi zwierzętami hodowlanymi. Pozwoliło to zwiększyć średnią wydajność mleczną krów w 2018 roku w organizacjach rolniczych do 5850 kg, w 2020 roku ma ona wynieść 6400 kg, a do 2024 roku osiągnąć poziom 7100 kg.

W związku ze wzrostem produkcji rosyjskich przetworów mlecznych istnieje tendencja do spadku ich importu. Otwierają się za to nowe możliwości eksportu. W ubiegłym roku osiągnięto porozumienia dotyczące dostaw do Chin.

Ponadto ministerstwo rolnictwa wdraża środki mające na celu uregulowanie krajowego rynku produktów mleczarskich. W szczególności od stycznia br. zaczęły obowiązywać nowe zasady etykietowania produktów zawierających mleko z substytutami tłuszczu mlecznego. Teraz producenci są zobowiązani do wskazania na opakowaniu lub etykiecie informacji o obecności olejów roślinnych w takich produktach. Pozwoli to konsumentom dokonać świadomego wyboru.

(26.01.2019 za farmer.pl)