MF przygotowane do wprowadzenia kas fiskalnych online

28.01.2019

Resort finansów jest przygotowany do wprowadzenia kas fiskalnych online, jeśli chodzi o konieczne rozwiązania informatyczne – poinformował pełnomocnik ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów Przemysław Koch.

Koch, pytany o stan przygotowań do wdrożenia kas fiskalnych online zapewnił, że resort finansów jest gotowy, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne, które mają być stosowane.

– Przygotowaliśmy kolejną odsłonę Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących (CEKR2), w której będziemy przechowywać informacje o wszystkich zarejestrowanych kasach fiskalnych. Rozwiązanie to pozwala także na komunikację z kasą i wymianę informacji z nią online, a tym samym na zarządzanie taką kasą – powiedział przedstawiciel MF.

Wyjaśnił, że dzięki temu możliwe będzie np. wysłanie żądania natychmiastowego wysłania e-paragonów, poza standardowym harmonogramem, gdyby wykryto jakieś nieprawidłowości.

– Przygotowane jest już repozytorium do przyjmowania e-paragonów. Każda kasa fiskalna online będzie przesyłać w uzgodnionych interwałach czasowych dane z wystawionych paragonów. Rozwiązania informatyczne po stronie Ministerstwa Finansów są już gotowe, aby zbierać e-paragony i czekają na komunikację z pierwszymi kasami online – poinformował Koch.

Ministerstwo jest także gotowe do tworzenia raportów analitycznych, które będą wykonywane na podstawie zbieranych paragonów. Dodatkowo przygotowany został proces homologacji kas fiskalnych online przez GUM we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Koch poinformował ponadto, że fiskus planuje elektronizację wysyłki korespondencji papierowej kierowanej do podatników. Jak wyjaśnił, obecnie wysyłka pism do podatników wymaga nie tylko olbrzymiej ilości papieru, ale także pracy manualnej wielu pracowników.

– Tylko w procesie obsługi mandatów dziennie przygotowywane są tysiące listów, które trzeba kopertować, adresować, pakować do worków i przekazywać Poczcie Polskiej – powiedział. Ministerstwo zastanawia się więc nad możliwością wdrożenia usługi przekazania listów w wersji cyfrowej do podmiotu świadczącego usługi pocztowe, gdzie w ramach zewnętrznej obsługi byłyby drukowane i wysyłane do adresatów.

– To obszar, w którym możemy uprościć procesy po naszej stronie i odciążyć pracowników, aby skoncentrować się na podstawowej działalności, tj. poborze podatków, a nie „obsłudze papieru” – uważa Koch.

Wśród dalszych zamierzeń informatycznych MF, jak wyjaśnił pełnomocnik, jest także program e-Urząd, czyli program wdrażania i integracji kolejnych usług cyfrowych. – Chcemy, aby wszystkie usługi i czynności związane z fiskusem można było wykonać w przestrzeni wirtualnej, bez wychodzenia z domu. Nie tylko rozliczyć się, ale też wystąpić o zaświadczenie, sprawdzić swoje rachunki, bieżące rozliczenia. Będziemy inwentaryzować usługi, których nam jeszcze brakuje, układać je w racjonalny harmonogram i wdrażać jedna po drugiej – poinformował Koch.

Przygotowany przez MF projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

MF planowało wprowadzanie nowych kas stopniowo – najpierw w branży paliwowej, gastronomicznej, krótkotrwałego zakwaterowania. Potem dochodziłyby kolejne branże, jak budowlana, mniejsze punkty usługowe, opieka medyczna, usługi prawnicze, dentystyczne.

Zgodnie z projektem proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

Dane z kas rejestrujących mają stanowić w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef KAS ma gromadzić dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

(28.01.2019 za PAP)