BSE w Polsce. Główny lekarz weterynarii uspokaja

05.02.2019

Główny lekarz weterynarii oficjalnie poinformował dzisiaj (5 lutego 2019 roku) o potwierdzeniu wystąpienia BSE (forma atypowa – typ L) u krowy utrzymywanej w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Mirsk w powiecie lwóweckim w województwie dolnośląskim.

BSE potwierdzono u krowy urodzonej w 2007 roku, poddanej eutanazji z powodu urazów kończyn tylnych. Jej zwłoki zostały poddane utylizacji.

„Próbka do badania w kierunku BSE została pobrana w ramach rutynowych badań kontrolnych prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020” – czytamy w komunikacie głównego lekarza weterynarii.

Pierwsze badanie w kierunku BSE przeprowadzono w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu w pracowni w Lesznie. Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, dodatni wynik badania uzyskano 24 stycznia.

Kolejne badanie tzw. potwierdzające przeprowadzone zostało w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Potwierdzający wynik badania uzyskano w dniu 30 stycznia.

Główny lekarz weterynarii poinformował Komisję Europejską oraz Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) o wystąpieniu formy atypowej BSE na terytorium Polski.

„Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż uważa się ją za „występującą spontanicznie we wszystkich populacjach bydła na bardzo niskim poziomie” – czytamy w komunikacje GLW.

GIW informuje również, że wdrożone zostały już środki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 roku ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

(05.02.2019 za Mirosław Lewandowski, agropolska.pl)