OZE bliżej poznane

18.02.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizuje szkolenia na temat „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”. Będą one bezpłatne i dedykowane dla rolników, mieszkańców wsi i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Szkolenia mają ruszyć 26 lutego i potrwać do 10 kwietnia. Odbywać się one będą w szesnastu wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Będą poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

Konkretna tematyka spotkań to:

1. Uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,

2. Praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:

  • biogazownie rolnicze,
  • małe elektrownie wodne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę (pellet),

3. Finansowe wsparcie operacyjne:

  • prosument,
  • taryfy gwarantowane (systemy FIT/ FIP),
  • aukcje,

4. Wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

(18.02.2019 za farmer.pl)