Kolejny rekordowy rok w eksporcie produktów mleczarskich

19.02.2019

Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w 2018 roku łączna wartość wyeksportowanych z Polski produktów mleczarskich ponownie przekroczyła 2 mld euro, była o 2,0% wyższa niż przed rokiem. Natomiast wartość sprowadzonych do Polski produktów mleczarskich była o 1,4% niższa, wniosła 0,89 mld euro. W konsekwencji dodatnie saldo w handlu tymi produktami poprawiło się o 4,8% do 1,19 mld euro – potwierdza Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

– Należy zauważyć, że wzrost wartości eksportu wynikał przede wszystkim z większego niż przed rokiem wolumenu sprzedaży poszczególnych kategorii, w szczególności mleka w proszku, którego sprzedano o 31% więcej. Średnie ceny były natomiast podobne (masło, jogurty) lub niższe, od notowanych w 2017 roku. Największą dynamiką wzrostu wartości wykazało się masło – o 10,5%, podczas gdy najgłębszy spadek odnotowano w przypadku serwatki – o 16,7% – mimo że wolumen eksportu był o zaledwie 0,2% mniejszy niż w 2017 roku – dodaje.

W 2018 roku wolumen eksportu proszków mlecznych wyniósł 164 tys. t i był o 39 tys. t większy niż przed rokiem. Ponad połowa tego przyrostu (20 tys. t) to efekt zwiększonych dostaw do Algierii. Warto zauważyć, że w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku, Polska była największym unijnym dostawcą tego produktu do Algierii (38% eksportu z UE). Podobna sytuacja miała miejsce również w przypadku Wietnamu (22%), Kolumbii (28%) i Meksyku (44%).

– W przypadku serów i twarogów, które stanowią największą, pod względem wartości (38%) pozycję w eksporcie, ich wolumen sprzedaży zagranicznej z Polski zwiększył się o 5,6% do 260 tys. t, co stanowiło ok. 30% wielkości produkcji tych wyrobów w dużych zakładach w 2018 roku – mówi Paweł Wyrzykowski.

Tradycyjnie największym pod względem wartości odbiorcą produktów mleczarskich z Polski były Niemcy, gdzie sprzedano produkty za 449 mln euro (22% całkowitej wartości eksportu z Polski), o 1,3% mniej niż w 2017 roku. Na uwagę zwraca też ponad 20% wzrost do Czech. Łączna wartość eksportu do krajów unijnych stanowiła 77% całkowitej wartości eksportu.

– Wśród krajów pozaunijnych największy wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku Algierii (o 26,1 mln euro). Ze względu na zwiększoną sprzedaż mleka płynnego oraz serów i twarogów, wartość eksportu do Libanu wzrosła o 9,2 mln euro. Sery i twarogi były też główną kategorią, napędzającą eksport na Ukrainę, który wzrósł o 7 mln euro. Należy zauważyć, że pod względem wolumenu Polska odpowiadała za 40% całkowitego eksportu serów i twarogów z Unii Europejskiej na Ukrainę. Wartość eksportu z Polski do Iraku była o 5,5 mln euro wyższa, również z uwagi na większy eksport serów i twarogów. Wśród krajów pozaunijnych warto też zwrócić uwagę na wzrost wartości eksportu – wynikający ze zwiększonej sprzedaży proszków mlecznych – do Senegalu, Kolumbii i Kambodży (po ok. 3 mln euro) czyli krajów, do których w poprzednich latach sprzedaż była minimalna – dodaje ekspert Banku BGŻ BNP Paribas.

(19.02.2019 za Bank BGŻ BNP Paribas)