Konsumenci odzyskali apetyt

21.02.2019

– Potwierdziła się nasza ocena sprzed miesiąca, iż odnotowany w grudniu spadek sprzedaży w tej kategorii był przejściowy i nie sygnalizował negatywnych tendencji w zakresie popytu gospodarstw domowych na żywność – poinformował Jakub Olipra, ekonomista Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Olipra wskazuje, że zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu w cenach bieżących o 6,6% rdr wobec wzrostu o 4,7% w grudniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,1%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w styczniu do 5,2% rdr wobec 3,9% w grudniu.

– Szacujemy, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej była wyższa dynamika sprzedaży w kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (5,2% rdr w styczniu wobec -2,4% w grudniu). Tym samym potwierdziła się nasza ocena sprzed miesiąca, iż odnotowany w grudniu spadek sprzedaży w tej kategorii był przejściowy i nie sygnalizował negatywnych tendencji w zakresie popytu gospodarstw domowych na żywność – dodał.

W ocenie analityka głównym czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w styczniu była niższa dynamika sprzedaży w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-0,9% rdr w styczniu wobec 6,8% w grudniu).

– Osłabienie sprzedaży w tej kategorii było sygnalizowane wcześniej przez wyniki badań koniunktury publikowane przez Komisję Europejską, zgodnie z którymi odsetek netto gospodarstw domowych w Polsce planujących zakup samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy ukształtował się w IV kw. 2018 roku na najniższym poziomie od IV kw. 2017 roku – dodał.

Olipra zwraca uwagę, że dynamika realnej sprzedaży detalicznej w styczniu obniżyła się wobec swojej średniej wartości w IV kw. (5,8% rdr).

– Ponadto warto odnotować opublikowane w tym tygodniu dane GUS, które wskazały na kontynuację spadku zarówno bieżącego, jak i wyprzedzającego wskaźnika koniunktury konsumenckiej. Biorąc jednak pod uwagę styczniowe dane z rynku pracy, nadal widzimy nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w I kw. (4,2% rdr wobec 3,9% w IV kw.). Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji – dodał.

(21.02.2019 za Crédit Agricole, fot. CA)