Sejm za skierowaniem do komisji przepisów o akcyzie od paliw rolniczych

21.02.2019

Sejm zdecydował w środę 20 lutego w głosowaniu, że projekt zmiany ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej trafi do komisji. Poselski projekt uzupełnia listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę.

W czasie pierwszego czytania projektu zgłoszono wniosek o bezzwłoczne przejście do drugiego czytania, ale Sejm go odrzucił. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 199 posłów, 236 opowiedziało się przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Tym samym projekt trafi do sejmowych komisji: finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowelizacja dopisuje do katalogu towarów objętych zwrotem akcyzy kilka typów oleju napędowego, definiowanych przez odpowiednie kody towarowe. Projekt zgłoszono jako poselski i pilny. Okazało się bowiem, że zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku ustawą, rolnicy nie mogą dostać zwrotu akcyzy za niektóre rodzaje paliwa.

Dodatkowo projekt przewiduje przedłużenie o miesiąc – do końca marca – terminu składania wniosków o zwrot akcyzy. Nowelizacja ma działać z mocą wsteczną, od 1 stycznia.

Zmieniana ustawa, obowiązująca od listopada 2018 roku, podniosła z 86 do 100 litrów limit objętego zwrotem akcyzy oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Zmieniono też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). Dotyczy to przypadków prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

(21.02.2019 za PAP)