Wdrażanie koncepcji Przemysł 4.0 w mleczarstwie

21.02.2019

Bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. Wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 zależy od wielu czynników, zatem nie ma jednej instrukcji, którą moglibyśmy zastosować w każdej firmie. Tego typu proces obejmuje szereg etapów obejmujących zapewnienie surowców, produkcję, logistykę i handel – powiedział Marcin Zalasa, dyrektor ds. kluczowych klientów – przemysł spożywczy, ABB w Polsce

Możemy prześledzić taki proces na przykładzie wąskiego zagadnienia, tj. zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim:

Platformowe / Zintegrowane podejście do zarządzania produkcją

Praktyka wdrażania zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyki oraz inteligentnego zarządzania produkcją i mediami wskazuje, że kolejność rozwoju systemów automatyki w różnych branżach przemysłu spożywczego jest podobna. Zakłady po dozbrojeniu i doinwestowaniu w moce przetwórcze, skupiają się na ich optymalnym wykorzystaniu. Wymaga to integracji automatyki pomiędzy poszczególnymi liniami i infrastrukturą urządzeń, a w kolejnym kroku najczęściej budowy platformowego rozwiązania, połączonego w wielu punktach z systemem informatycznym przedsiębiorstwa. Sprawna modernizacja oznacza zarazem, że towarzyszące projekty inwestycyjne muszą być szybciej procesowane. Główne korzyści, jakie możemy osiągnąć, to pełna, inteligentna kontrola kosztów i strat oraz elastyczność.

MES – Całkowita wydajność wyposażenia i zarządzanie produkcją

Brak możliwości monitoringu wskaźników to brak możliwości kontroli. Wskaźnik Efektywności Wyposażenia OEE to uznane narzędzie służące do monitorowania i poprawy efektywności i wydajności zakładów produkcyjnych. Obecnie jest szeroko stosowany w przemyśle.

Rozwiązania OEE MES, dostarczane przez ABB, służą do ogólnego zarządzania produkcją, pozwalając na szczegółowe jej planowanie i monitorowanie. Są one ustandaryzowane i elastyczne, a także skalowalne – można je stosować zarówno w zakładach na liniach już istniejących, jak również projektując nowe.

Wybór partnera przy wdrażaniu platformowych rozwiązań wspomagających zarządzanie produkcją

Automatyka przemysłowa i wykorzystywane w niej narzędzia znacząco rozwinęły się w ostatniej dekadzie ze względu na rozwój informatyki i technologii bezprzewodowych. Rozwiązania wyspowe będą wypierane przez systemy zintegrowane zarówno poziomo, jak i pionowo. Tworzenie takich platform wymaga zatem starannego wyboru partnera do współpracy, który zapewni nie tylko merytoryczne wsparcie na etapie realizacji, ale również efektywny serwis 24/7 przez kolejne 15-20 lat. Wymaga to od partnera zarówno odpowiedniego zaplecza osobowego, jak i stabilnej sytuacji finansowej, umożliwiającej ciągłe doskonalenie wiedzy o obecnym stanie techniki.

Przemysł 4.0 w mleczarstwie ma przed sobą ciekawą przyszłość. Wymaga jednak profesjonalizmu, a to oznacza, iż od dziś zarządzający zakładami powinni traktować automatykę jako dziedzinę równie ważną jak technologia produkcji.

(21.02.2019 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. PTWP)