PZPBM wspiera młodych rolników

23.02.2019

Międzynarodowa konferencja wspierająca przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego odbędzie się 26 lutego w Dublinie. Jej organizatorem jest konsorcjum dwóch europejskich uczelni oraz dwóch organizacji rolniczych.

Przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego będą mogli spotkać się już w najbliższy wtorek 26 lutego na konferencji zorganizowanej przez dwie europejskie uczelnie (Galway-Mayo Institute of Technology oraz University of Bedfordshire) oraz dwie organizacje rolnicze (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz European Council of Young Farmers).

Konferencja jest skierowana do wszystkich uczestników sektora rolno-spożywczego, którzy zainteresowani są prowadzeniem biznesu w modelu skróconego łańcucha dostaw w Unii Europejskiej. Odbędzie się ona w miejskiej farmie Airfield Estate w Dublinie.

Spotkanie jest ostatnim wydarzeniem z serii wydarzeń realizowanych w ramach projektu Erasmus + „Creating Entrepreneurs in Food (CEF)” – „Tworzenie przedsiębiorców w sektorze żywności”.

Projekt wystartował w grudniu 2016 roku. Jego celem było poddanie analizie modelu skróconego łańcucha dostaw w Europie. Analiza miała zidentyfikować innowacyjne metody, które zoptymalizują procesy w prowadzeniu działalności w modelu „od farmy do widelca”.

Miał on również za zadanie zintegrowanie przedsiębiorców rolnych w ramach ich lokalnych społeczności przez dostarczenie innowacyjnych narzędzi do budowania kooperatyw przedsiębiorców w skróconym łańcuchu dostaw.

Celem PZPBM było dostarczenie polskim rolnikom propozycji do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w Polsce.

Przeprowadzono szereg badań, międzynarodowych seminariów i spotkań szkoleniowych, których rezultatem są narzędzia, które będą wspierać rozwój i komunikację między przedsiębiorcami w sektorze rolno-spożywczym.

Zostaną one zaprezentowane podczas konferencji. W trakcie spotkania nastąpi także oficjalne odsłonięcie programu edukacyjnego „Food Entrepreneurship Training Course” oraz portalu służącego wymianie wiedzy i komunikacji między przedsiębiorcami.

Młodzi producenci rolni będą mogli nawiązywać kontakty z kolegami i koleżankami w całej UE i wymieniać z nimi doświadczenia oraz skorzystać z dostępnej na portalu bogatej bazy wiedzy.

Będą oni mieli okazję ocenić program kursu edukacyjnego zaprojektowanego przez praktyków biznesu oraz przedstawicieli świata nauki.

Kurs ma na celu dostarczenie umiejętności, które pozwolą panować nad swoim biznesem, pomogą wdrożyć innowacyjne techniki zarządzania, wesprą zwiększenie zatrudnienia i pozwolą przesunąć się w górę łańcucha wartości.

Uczestnicy będą też mogli zapoznać się z portalem internetowym zaprojektowanym tak, aby stymulować transfer wiedzy, kooperację i wymianę informacji o najlepszych praktykach między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami, stanowiąc jednocześnie platformę współpracy i wzajemnego wsparcia między przedsiębiorcami.

Producenci rolni będą mieli do dyspozycji przedstawicieli uczelni z działów rolnych, biznesowych oraz technologii żywności, a także europejskich przedsiębiorców.

– Tak jak w każdym przedsiębiorstwie również w sektorze rolno-spożywczym biznes musi stale ewoluować podążając za innowacjami w danej branży. Projekt CEF ma na celu wspieranie tak potrzebnej wymiany wiedzy oraz doświadczeń ułatwiającej ten proces – mówił dr Lisa Ryan, szefowa Departamentu Natural Sciences.

(23.02.2019 za Remigiusz Kryszewski, agropolska.pl)