O rolnictwie w Paryżu

25.02.2019

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 22-23 lutego 2019 roku przebywał z wizytą w Paryżu w związku z Międzynarodowym Salonem Rolniczym SIA, na zaproszenie ministra rolnictwa Francji Didiera Guillaume.

Wiceminister Zarudzki rozpoczął wizytę w Paryżu od udziału w seminarium zorganizowanym przez francuskie ministerstwo rolnictwa, poświęconym perspektywom dla młodych rolników na obszarach wiejskich. W seminarium prowadzonym przez ministra rolnictwa Francji Didiera Guillaume wzięli udział m.in. komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan oraz ministrowie z krajów takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Azerbejdżan, Słowenia, Czechy, Gwinea, Andora, Łotwa, Malta, Węgry, Czad, Gruzja, Gambia.

Seminarium było okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji dotyczącej młodych rolników w poszczególnych krajach, szans i przeszkód w prowadzeniu i podejmowaniu przez nich działalności rolniczej oraz koniecznych rozwiązań i zachęt w celu zwiększenia atrakcyjności zawodu rolniczego. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że młodzi rolnicy są przyszłością sektora rolno-spożywczego, a także obszarów wiejskich. Konieczne są rozwiązania, które zwiększą dostęp do ziemi rolnej, kapitału i nowoczesnych technologii. Należy zapewnić odpowiednie narzędzia, które umożliwią wymianę pokoleniową na obszarach wiejskich. Ważne jest również stworzenie i wzmocnienie łańcuchów wartości oraz pozycji uczestniczących w nich rolników.

W swoim wystąpieniu wiceminister Zarudzki poinformował o obecnych źródłach wsparcia dla młodych rolników w Polsce, zarówno w ramach I i II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Wskazał również wiele nowych trendów w Polsce związanych lub wpływających na strukturę wieku osób kierujących gospodarstwem rolnym, takich jak zmiany demograficzne, niższe tempo postępu technologicznego, ryzyka ekonomiczne, klimatyczne i epizootyczne oraz trudna sytuacja dochodowa w rolnictwie i generalne zmniejszanie się atrakcyjności zawodu rolnika. Ryszard Zarudzki podkreślił, że korzystna struktura wiekowa właścicieli gospodarstw rolnych jest jednym z kluczowych elementów mogących mieć wpływ na konkurencyjność rolnictwa. Podniesienie atrakcyjności zawodu rolnika musi wiązać się więc z podniesieniem konkurencyjności i rentowności rolnictwa, dając osobom z nim związanym również satysfakcję finansową. Atrakcyjność rolnictwa w sposób integralny należy wiązać z atrakcyjnością obszarów wiejskich.

− Osobom związanym z rolnictwem należy zatem zapewnić, że ich ciężka praca zostanie w sposób odpowiedni wynagrodzona, natomiast warunki życia na obszarach wiejskich będą komfortowe. Dostęp do dobrej jakości podstawowych usług publicznych na obszarach wiejskich będzie sprzyjać decyzji o pozostaniu młodych ludzi w rolnictwie – stwierdził Ryszard Zarudzki.

W polityce rolnej po 2020 roku Polska widzi konieczność rozszerzenia wsparcia dla nowo podejmujących pracę w rolnictwie, w tym młodych rolników. Również inwestycje
w infrastrukturę wiejską, jak np. internet szerokopasmowy czy wsparcie ukierunkowanie na wdrożenie nowych technologii w gospodarstwie rolnym, przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności i skuteczności gospodarowania w rolnictwie. Przy czym zakładanie gospodarstw rolnych przez młodych rolników wymaga przede wszystkim ułatwień w dostępie do ziemi rolniczej. Usprawnienie procesów przejmowania ziemi i innych składników majątkowych jest niezbędne, by młodzi byli zainteresowani rozpoczęciem biznesu w rolnictwie.

W dalszej części wizyty wiceminister Zarudzki wziął udział w prezentacji francuskich ras hodowlanych oraz odwiedził szereg stoisk na Międzynarodowym Salonie Rolniczym SIA poświęconych tematyce badań naukowych, kształceniu i innowacji. W pierwszej kolejności Ryszard Zarudzki spotkał się z dyrektorem generalnym Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Pracy (ANSES) Rogerem Genet. ANSES współpracuje z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach w ramach podpisanego w roku 2012 i przedłużonego w maju 2018 roku porozumienia o współpracy i wymianie naukowej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia zwierząt, w szczególności w zakresie analizy ryzyka w odniesieniu do czynników mikrobiologicznych chemicznych w żywności. Bardzo ważnym, nowym obszarem współpracy są badania w kierunku opracowania szczepionki przeciwko ASF. Wiceminister Zarudzki zadeklarował silną wolę dalszej współpracy ze stroną francuską i gotowość do poszukiwania źródeł finansowania przyszłych projektów badawczych.

W dalszej kolejności polski wiceminister rolnictwa spotkał się z Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Międzynarodowych Francuskiego Narodowego Instytutu ds. Badań w Rolnictwie (INRA). Celem spotkania było omówienie dotychczasowej i przyszłej polsko-francuskiej współpracy naukowo-badawczej. Wiceminister Zarudzki poinformował, że priorytetem dla Polski jest kontynuacja współpracy w kierunku tworzenia konsorcjów w ramach programów ramowych na badania i innowacje. INRA zaproponowała Polsce rozwijanie współpracy w ramach kolejnego programu Horyzont Europa. Priorytetowym obszarem proponowanym przez INRA do dalszej współpracy z polskimi instytutami jest rolnictwo wolne od pestycydów. Ryszard Zarudzki zadeklarował, że strona polska zaproponuje, aby do prac w tym obszarze włączone zostały cztery instytuty nadzorowane przez MRiRW i wzięły udział w kolejnych warsztatach zaplanowanych w maju br. w Berlinie. Ponadto wyraził zainteresowanie podjęciem współpracy również w pozostałych obszarach tematycznych wskazanych przez INRA jako priorytetowe w udziale w Horyzont Europa, tj. zdrowa żywność, zmiany klimatyczne oraz systemy hodowli zwierząt.

Międzynarodowy Salon Rolniczy to doroczna wystawa targowa zorganizowana w Paryżu w centrum wystawowym Porte de Versailles w ostatnim tygodniu lutego lub w pierwszym tygodniu marca. To najważniejsze targi rolnicze we Francji, bardzo zorientowane na opinię publiczną. Międzynarodowy Salon Rolniczy stał się największą imprezą rolniczą we Francji i największą europejską imprezą w tej dziedzinie, pozostając istotnym spotkaniem genetyki i hodowli. Najwięksi detaliści i firmy przetwórcze dołączyły do tego wydarzenia w 1996 roku.

(25.02.2019 za MRiRW, fot. MRiRW)