Prezydent podpisał nowelizację ustawy ws. paliwa rolniczego

04.03.2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej – poinformowała w poniedziałek 4 marca kancelaria prezydenta. Nowe przepisy uzupełniają listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę.

Nowelizacja uzupełnia katalog kodów oleju napędowego, tak aby nabywcom takiego paliwa przysługiwał zwrot części podatku akcyzowego.

Zgodnie z przepisami o zwrot paliwa rolnik może ubiegać się dwa razy w roku – od 1 lutego do 28 lutego oraz w terminie od 1 sierpnia do 2 września. 31 stycznia jest ostatnim dniem, kiedy można kupić paliwo, i faktura będzie mogła zostać dołączona do wniosku składanego w lutym, do urzędu gminy.

Dodatkowo ustawa przewiduje przedłużenie o miesiąc – do końca marca – terminu składania wniosków o zwrot akcyzy. Nowelizacja ma działać z mocą wsteczną, od 1 stycznia br.

Zmieniana ustawa, obowiązująca od listopada 2018 roku, podniosła z 86 do 100 litrów limit objętego zwrotem akcyzy oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Zmieniono też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). Dotyczy to przypadków prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

W tegorocznym budżecie jest na to 1 mld 180 mln zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(04.03.2019 za PAP)