Trwa batalia o wyrównanie dopłat. Przyjęto bardzo ważną poprawkę

10.04.2019

Złożona przez europosła Zbigniewa Kuźmiuka (PiS) i przyjęta przez komisję rolnictwa PE poprawka w sprawie zrównania dopłat bezpośrednich dla rolników w UE to ważny sygnał dotyczący przyszłego unijnego budżetu – uważa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

W komisji rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego przyjęte zostało sprawozdanie w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej w przyszłym budżecie unijnym.

Przyjęto do niego poprawkę autorstwa europosła Kuźmiuka o potrzebie „wyrównania poziomu płatności bezpośrednich miedzy państwami członkowskich”. Chodzi o dopłaty unijne dla rolników.

Jak wskazano w poprawce, ma to „podstawowe znaczenie dla zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE”. – Istnieje pilna potrzeba sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między państwa członkowskie – uważają europosłowie.

Ardanowski powiedział w Brukseli, że przyjęcie takiego zapisu to ważny sygnał polityczny. – To szalenie ważne, bo to podtrzymuje dyskusję na temat systemu wsparcia rolnictwa w całej UE – powiedział.

Jak podkreślił, system ten jest niesprawiedliwy, bo dopłaty są wyższe w krajach Zachodu niż państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

– W kolejnych siedmiolatkach byliśmy mamieni mirażem, że zbliżamy się do wyrównania. Może to zróżnicowanie miało jakieś uzasadnienie na etapie wchodzenia do UE, niższych kosztów produkcji, tańszej siły roboczej. W tej chwili te przesłanki ustały – zaznaczył.

Dodał, że koszty środków produkcji są identyczne we wschodniej i zachodniej Europie. – Nie ma powodów, żeby utrzymywać różnice i opowiadać, że kolejna siedmiolatka to będzie kolejny krok na drodze do wyrównania – podkreślił.

Szef resortu uważa, że bardzo dobrze się stało, iż komisja rolnictwa PE przyjęła sprawozdanie z poprawką.

– Oczywiście to będzie zależało przede wszystkim od KE i krajów członkowskich. Piłka w grze. (...) My twardo obstajemy za wyrównaniem warunków dla rolników w UE. Jeżeli brakuje środków w UE, przy ograniczonym budżecie związanym z brexitem, to postulujemy zwiększenie składki członkowskiej przez wszystkie kraje. Jesteśmy na to gotowi, tak aby utrzymać duży budżet rolny – wskazał.

Kuźmiuk powiedział, że raport zakończy swoją drogę legislacyjną na poziomie komisji rolnictwa, bo nie ma już czasu, żeby głosować go na sesji plenarnej PE.

– Po prostu nie zdążymy. Ważne jednak, że udało się uzyskać spore poparcie dla tego kształtu. (...) Jest to silna wskazówka dla Komisji Europejskiej, że będzie musiała posunąć się troszeczkę w tym mechanizmie wyrównywania dopłat – wskazał.

Jak dodał, temat zamierza podjąć na nowo po wyborach do PE już w nowej komisji rolnictwa europarlamentu. – Chodzi o to, aby nastąpiło wyrównanie już w następnej perspektywie finansowej – powiedział.

Dodał, że przyjęte sprawozdanie będzie też argumentem dla polskiego ministra rolnictwa w rozmowach na temat kształtu przyszłego budżetu na rolnictwo.

(10.04.2019 za Łukasz Osiński, agropolska.pl)