Polska Izba Mleka wnioskuje o zatwierdzenie znaku jakości „Bez GMO” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jako społeczeństwo rozwijające się dopiero od niedawna poczuliśmy konieczność dbania o swoje zdrowie również poprzez wybór właściwej diety i produktów wysokiej jakości.

Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, zwracają uwagę na to co jedzą, interesuje ich skąd pochodzą produkty i jak powstała żywność, którą spożywają.

Niestety na polskim rynku brak uregulowań prawnych, umożliwiających zdefiniowanie produktu jako wolnego od GMO. Co raz pojawiają się nowe oznakowania, co do których nie ma pewności, iż gwarantują brak używania GMO w procesie produkcji.

Konkurencja na rynku mleczarskim jest bardzo wysoka, a różnorodność oznakowania na opakowaniach przyczynia się do dezinformacji konsumentów.

Polska Izba Mleka chcąc zwiększyć zaufanie konsumentów do mleka, a zwłaszcza mleka produkowanego w Polsce oraz chcąc wesprzeć działania branży mleczarskiej, opracowała Standard Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności „Bez GMO”.

– Niezwykle ważnej jest, by nadać odpowiednią rangę temu systemowi – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. – Dlatego zależy nam na uznaniu naszego znaku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym bardziej jest to ważne, że to nasz polski system, stworzony w oparciu o wiedzę i doświadczenie polskich rolników i przetwórców. Zależy nam na dobrej współpracy z Ministerstwem w tym zakresie i liczymy na szybkie procedowanie ze strony Ministerstwa.

Standard określa wymagania, których wdrożenie i realizacja zapewniają wykluczenie zagrożeń ze strony obecności GMO, na każdym etapie produkcji, co można potwierdzić na drodze certyfikacji. Katalogi wymagań standardu obejmują zarówno gospodarstwa rolne, zakłady paszowe, firmy logistyczne, jak i zakłady mleczarskie.

Znak jakości „Bez GMO” to odpowiedź na potrzeby branży mleczarskiej oraz konsumentów. Z jednej strony umożliwia przetwórcą mlecznym uwiarygodnienie prowadzenia produkcji bez GMO, z drugiej strony konsumenci otrzymują rzetelną informację na temat kupowanych produktów i ich produkcji.

Kampania sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka

(Informacja prasowa Biura kampanii „Wolne od GMO”)