Mleczarstwo konsoliduje się na poziomie przetwórstwa i produkcji

17.04.2019

W Polsce od lat obserwujemy stopniową konsolidację sektora mleczarskiego, zarówno na poziomie produkcji ml,eka jak i jego przetwórstwa. Zgodnie z danymi firmy PONT Info na koniec 2018 roku wytwarzaniem wyrobów mleczarskich w Polsce zajmowało się 181 podmiotów zatrudniających powyżej 9 pracowników, podczas gdy 10 lat temu było to jeszcze 231 firm – powiedział Jakub Olipra, ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Crédit Agricole.

– Warto przy tym zauważyć, że w 2018 roku jedynie w przypadku 63 firm obroty przekroczyły 100 mln zł, z czego w zaledwie 7 firm odnotowało obroty powyżej 1 mld zł. Jednocześnie udział żadnej z największych polskich mleczarń w krajowym skupie mleka nie przekroczył 20%. Tym samym, istnieje nadal bardzo duża przestrzeń do konsolidacji w polskim przetwórstwie mleka – mówi Jakub Olipra.

W jego opinii, jest ona kluczowa z punktu widzenia budowania przewag konkurencyjnych. Większe podmioty poprzez efekty dużej skali mogą pozwolić sobie na wyższe wydatki na marketing czy też badania i rozwój. – Co więcej, możliwość dostarczenia dużego wolumenu produktów jest często warunkiem koniecznym do podpisania umów handlowych. Uwzględniając rosnące uzależnienie polskiego mleczarstwa od eksportu dalsza konsolidacja jest zatem bardzo istotna z punktu widzenia zdobywania zagranicznych rynków – mówi ekonomista.

(17.04.2019 za Roman Wieczorkiewicz portalspozywczy.pl, fot. CA)