Stany Zjednoczone mogą wprowadzić dodatkowe cła na unijne produkty mleczarskie

19.03.2019

Rząd Stanów Zjednoczonych, ze względu na niestarczające działania UE w sprawie zaprzestania subsydiowania Airbusa, zaproponował nałożenie dodatkowych ceł na szereg produktów pochodzących ze Wspólnoty, w tym produktów mleczarskich – komentuje Paweł Wyrzykowski, analityk sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

– Należy zauważyć, że w 2018 roku Stany Zjednoczone były drugim pod względem wartości odbiorcą produktów mleczarskich z Unii Europejskiej. W ubiegłym roku wartość eksportu do tego kraju wyniosła 1,1 mld euro, co stanowiło 11% całkowitej sprzedaży produktów mleczarskich ze Wspólnoty. Dominującą pozycję w sprzedaży do Stanów Zjednoczonych zajmowały sery, których wartość stanowiła 80% eksportu – mówi Paweł Wyrzykowski, analityk sektora rolno-spożywczego BNP Paribas.

Przypomina, że w 2018 roku największymi unijnymi dostawcami produktów mleczarskich na rynek Stanów Zjednoczonych były Włochy (25% całkowitego eksportu z UE do Stanów Zjednoczonych) oraz Francja i Irlandia (po 18%).

– Wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski do Stanów Zjednoczonych była stosunkowo niewielka, wyniosła 10,3 mln euro, co stanowiło zaledwie 2% wartości eksportu produktów mleczarskich z Polski do krajów trzecich i 0,5% wartości eksportu produktów mleczarskich z Polski ogółem – dodaje.

– Wstępny wykaz produktów objętych cłami zawiera takie produkty mleczarskie, jak jogurty, masło oraz sery, w tym Cheddar. W 2018 roku wolumen eksportu serów z UE do Stanów Zjednoczonych wyniósł 134 tys. t, co stanowiło 16% łącznego wolumenu sprzedaży tych produktów z UE na rynki trzecie. Według AHDB wprowadzenie wszystkich taryf mogłoby wpłynąć na ok. 75% wolumenu eksportowanych serów – tłumaczy analityk.

– W 2018 roku Stany Zjednoczone były też największym obiorcą unijnego masła. Jego wolumen eksportu wyniósł 28 tys. t, czyli 17,5% całkowitego eksportu ze Wspólnoty. Według szacunków ekspertów IEG Vu, przemysł mleczarski UE może stracić około 1 mld euro, jeżeli władze Stanów Zjednoczonych zdecydowałyby się na stosowanie przedstawionych taryf – podsumowuje Paweł Wyrzykowski.

Pełen wykaz produktów, które mają być objęte dodatkowymi cłami, znajduje się pod adresem:

pdf

(19.04.2019 za BGŻ BNP Paribas, fot. BGŻ BNP Paribas)