Niemieccy producenci mleka chcą więcej inwestować

07.06.2019

Z tych niemieckich producentów mleka, którzy chcą zainwestować, 63,5% stwierdziło, że kupi robota udojowego.

Gotowość do inwestowania wśród producentów mleka w Niemczech ostatnio wyraźnie wzrosła. Taki jest przynajmniej wynik około 2000 ankiet telefonicznych i wywiadów przeprowadzonych przez AgriDirect Deutschland GmbH.

Odsetek producentów mleka, którzy chcą zainwestować w sprzęt do dojenia, wzrósł z 6,4% do 9,1%. W poprzednich latach było to odpowiednio 7,4% i 7,5%. Spośród chętnych do inwestycji 63,5% stwierdziło, że chce kupić robota udojowego, a 16,3% stwierdziło, że ma halę udojową typu rybia ość.

Więcej niemieckich producentów mleka ma również plany renowacji: tutaj udział wzrósł z zaledwie 2,5% w 2018 roku do 3,5%, co jest niemal powrotem do poziomu z 2017 roku, kiedy 3,8% producentów miało plany dotyczące renowacji. Natomiast mniej firm planuje budowę nowych budynków, bo 5,9%, w porównaniu do 6,6% w 2018 roku. Jednak w ubiegłym roku udział ten wzrósł o 1,6 punktu procentowego.

Zgodnie z wynikami pośrednimi odsetek producentów mleka, którzy chcą zainwestować w technologię żywienia krów w ciągu najbliższych dwóch lat, wzrósł nieznacznie. Po tendencji spadkowej w ostatnich latach plany inwestycyjne wydają się stabilizować; obecny udział wynosi 5,6% w porównaniu z 5,2% w poprzednim roku i 5,9% w 2016 i 2017 roku.

Według firmy badawczej około 9% ankietowanych producentów mleka twierdzi, że zamierza zainwestować w ruchome silosy. Jedna czwarta z nich planuje zrobić to w pierwszej połowie 2020 roku. Prawie co szósty powiedział, że zainwestuje w drugiej połowie 2020 roku.

(07.06.2019 za farmer.pl)