ARiMR zacznie działać sprawniej i szybciej

07.06.2019

Z okazji 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział koniec z przedłużaniem terminów rozpatrywania wniosków inwestycyjnych składanych przez rolników.

Minister rolnictwa podsumował ćwierć wieku działalności ARiMR-u – agencji, która obsługuje programy wsparcia finansowego, płatności bezpośrednie i wszystko to, co jest elementem rozwoju obszarów wiejskich. – Obserwujemy wielki wpływ środków unijnych i krajowych na przemiany w polskim rolnictwie. Ta ilość sprzętu, który na wsi wywołał wręcz rewolucję technologiczną, nowe budynki, ale również silne wsparcie dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego – to wszystko sytuuje polskie rolnictwo w całkiem innym miejscu, niż to było na początku demokratycznych przemian, kiedy uwolniliśmy się od jarzma komunistycznej dyktatury i bolszewickich zapędów imperialnych. Te zmiany są dostrzegane gołym okiem. Polskie rolnictwo jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Europie. Mamy wielką produkcję, jesteśmy jednym z głównych eksporterów żywności na naszym kontynencie. – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Przy okazji minister rolnictwa zapowiedział, czego będzie wymagał od agencji już dziś i jakie zmiany czekają ARiMR w najbliższej przyszłości. – Słyszę czasami głosy krytyki, że niektóre procedury są za długie, że są opóźnienia, że „kto szybko daje – dwa razy daje”, że trudno zrozumieć dystans między złożeniem wniosku inwestycyjnego przez rolnika, a rozpatrzeniem tego wniosku po roku. Powiem tak; nie ma szczególnych wytłumaczeń takich sytuacji. Nie będzie już przedłużania terminów przynajmniej dopóki ja będę ministrem.

Zwracając się do prezes ARiMR-u Marii Fajger minister Ardanowski wyjaśnił, jak agencja powinna zrealizować ten cel. – Trzeba zmienić procedury pracy, dokonywać zmian organizacyjnych. Macie co do tego pełne plenipotencje i możecie to czynić. ARiMR to ma być instytucja, która sprawnie i szybko obsługuje wszystkie elementy wspólnej polityki rolnej. Jeżeli wymaga wsparcia – takie wsparcie może uzyskać. Jednoczenie chcemy bardzo mocno agencję wzmocnić przy pomocy nowych możliwości technicznych technologicznych. Będzie to informatyzacja i cyfryzacja.

Jan Krzysztof Ardanowski podziękował bez wyjątku wszystkim dotychczasowym prezesom i pracownikom Agencji za działalność na rzecz rozwoju polskiej wsi. – ARiMR to jasna instytucja w polskim rolnictwie. Wszystkim, którzy ją budowali przez 25 lat działając na rzecz naszej ojczyzny, polskiego rolnictwa i wsi trzeba podziękować. Zasłużyliście na wielki szacunek ze strony wszystkich Polaków. – powiedział na zakończenie Jan Krzysztof Ardanowski.

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyła się dziś międzynarodowa konferencja pt. „Rola ARiMR w przemianie polskiej wsi i rozwoju sektora rolnego w Polsce”.

(07.06.2019 za Artur Kulikowski, farmer.pl, fot. farmer.pl)