Zawartość wykrytej bakterii mieściła się w normach UE

19.08.2019

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Ryki opublikowała oświadczenie w sprawie ubiegłotygodniowego komunikatu GIS o wycofaniu jednej z partii sera żółtego Gouda w plastrach.

16 sierpnia GIS nakazał wycofanie jednej partii sera żółtego Gouda w plastrach wyprodukowanego przez Spółdzielnię Mleczarską Ryki ze względu na wykrycie Listeria monocytogenes.

Ustalono, że ww. partia trafiła na rynek Kanady oraz do odbiorców w Polsce. Spółdzielnia Mleczarska Ryki rozpoczęła proces wycofywania kwestionowanej partii produktu z obrotu.

Już 17 sierpnia SM Ryki poinformowała, że feralna partia sera została wycofana z rynku, a pozostała produkcja prowadzona jest pod wzmożonym nadzorem wewnętrznym, jak i Powiatowego Lekarza Weterynarii.

19 sierpnia SM Ryki odniosła się do sprawy w oświadczeniu informując m.in., że wyniki przeprowadzonych badań, dotyczących zawartości bakterii Listeria monocytogenes spełniają normy unijne (są ponad dziesięciokrotnie niższe) opisane w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

– Ponadto, Zarząd SM Ryki dysponuje badaniami wykonanymi na potrzeby weryfikacji tej informacji potwierdzającymi spełnienie kryteriów bezpieczeństwa żywności wg wyżej wymienionego rozporządzenia. Badania te zostały przeprowadzone w niezależnych, akredytowanych laboratoriach – raporty analityczne w załączeniu. Jednocześnie informujemy, że pozostała produkcja prowadzona jest pod wzmożonym nadzorem wewnętrznym, jak i Powiatowego Lekarza Weterynarii, a przeprowadzone badania w pozostałych produktach nie wykazały obecności tego typu bakterii – poinformował zarząd spółdzielni.

Jednocześnie zarząd SM Ryki oświadczył, że produkowane w zakładzie SM Ryki sery są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

(19.08.2019 za portalspozywczy.pl)