Ministrowie Rolnictwa Pribałtiki na FSM

Podczas 17 edycji Międzynarodowego Forum Mleczarskiego, które odbędzie się w terminie 4-6 września w Hotelu Narvil w Serocku, zaplanowane jest spotkanie robocze z udziałem Ministrów Rolnictwa Pribałtiki, Marta Järvika z Estonii, Andriusa Palionisa z Litwy, Kasparsa Gerhardsa z Łotwy oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego – ministra rolnictwa i rozwoju wsi w Polsce, podczas którego będą miały miejsce dyskusje na temat przyszłości sektora mleczarskiego, wyzwań, jakie stoją przed branżą mleczarską, czy też zmian, które czekają unijne rolnictwo po Brexicie.

Od 17 lat dyskusja wokół przyszłości polskiego, a także światowego sektora mleczarskiego toczy się także w Polsce podczas Międzynarodowego Forum Mleczarskiego (dawniej Forum Spółdzielczości Mleczarskiej). Ta konferencja od lat jest miejscem wymiany poglądów na poziomie międzynarodowym, z udziałem najważniejszych decydentów unijnego i światowego mleczarstwa.

– W 2019 roku świat mleczarski skupia się wokół skutków Brexitu, politycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju światowej branży mleczarskiej czy kierunku rozwoju produkcji i przetwórstwa mleka. Przyjęcie zaproszenia przez Ministrów Rolnictwa Pribałtyki jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i niezwykle ważnym wydarzeniem dla polskiego sektora mleczarskiego. – mówi Agnieszka Maliszewska, organizatorka Forum. – Podkreśla to rolę Polski na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje na temat Forum, programu, prelegentów oraz poprzednich edycji dostępne na stronie http://forum-mleczarskie.org

(Informacja prasowa Biura Organizacyjnego Międzynarodowego Forum Mleczarskiego)