W 2018 roku produkcja mleka krowiego w Polsce wzrosła o 3,5%

06.09.2019

Produkcja mleka krowiego w Polsce w 2018 roku wyniosła 13 767,8 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2017 roku o 463,2 mln litrów, tj. o 3,5% – poinformował w piątek GUS. Mleko głównie produkuje się w gospodarstwach indywidualnych.

Odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1,1% z 5687 litrów w 2017 roku do 5747 litrów w 2018 roku. Zaobserwowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,5% z 6201 litrów w 2017 roku do 6258 litrów w 2018 roku – podano w komunikacie.

Średnioroczny stan krów zwiększył się o 56,3 tys. sztuk (tj. o 2,4%), a krów mlecznych o 54,3 tys. (tj. 2,5%). W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2018 roku 12 849,4 mln litrów mleka (tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,3% krajowej produkcji.

W 2018 roku produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 939 litrów, tj. o 3,2% więcej niż w 2017 roku.

Największy wzrost produkcji mleka nastąpił w woj. zachodniopomorskim i lubuskim, kujawsko-pomorskim; produkcja spadała w woj. podkarpackim, lubelskim, śląskim i łódzkim.

Produkcja jaj kurzych w 2018 roku (konsumpcyjnych i wylęgowych – łącznie) wyniosła 11 mld 814,3 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2017 roku o 816,1 mln sztuk (tj. o 7,4%). Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 85,0 mln sztuk (tj. o 5,3%) do poziomu 1675,8 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zwiększyła się o 7,8% w stosunku do poprzedniego roku i w 2018 roku wynosiła 10138,5 mln sztuk.

Wydajność jaj od 1 kury nioski zmniejszyła się o 0,5%, tj. z 218 jaj w 2017 r. do 217 jaj w 2018 roku.

Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2018 roku 8974,4 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 4,1% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 76,0% całej produkcji krajowej.

W 2018 roku produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 805 sztuki, tj. o 7,0% więcej niż w 2017 roku.

(06.09.2019 za PAP)