Niższe przychody z eksportu produktów mlecznych

27.06.2020

W okresie styczeń-kwiecień br. krajowa branża mleczarska uzyskała niższe przychody z eksportu produktów mlecznych niż rok wcześniej, jak donosi KOWR. Spadek charakteryzował również wartość importu.

Jak donosi KOWR w najnowszym raporcie o sytuacji na rynku produktów mlecznych, w pierwszych czterech miesiącach br. krajowa branża mleczarska uzyskała niższe przychody z eksportu produktów mlecznych niż rok wcześniej.

Powołując się na wstępne dane Ministerstwa Finansów, wartość wywozu produktów mlecznych z Polski w okresie styczeń-kwiecień br. określono na 780 mln euro (3,37 mld zł). Wartość ta była niższa względem zeszłorocznej o 1% Tendencją spadkową charakteryzowała się również wartość importu tego asortymentu, która wyniosła 353 mln euro (1,52 mld zł), czyli o 1,5% mniej niż przed rokiem.

Z powyższych danych wynika, że saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w tym okresie było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 427 mln euro (1,85 mld zł), czyli o 1% niższym niż w analogicznym okresie 2019 r.

Choć tradycyjnie produkty te trafiały głównie na rynki UE, to udział krajów członkowskich w wartości wywozu w opisywanym okresie spadł do 65% wobec 75% w 2019 r.

– Jednocześnie wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 14%, do 510 mln euro – informuje KOWR. – Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (18% wartości – 138 mln euro), Czechy (6% – 50 mln euro), Niderlandy i Wielka Brytania (po 5% – odpowiednio 37,5 mln euro i 36 mln euro). Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. (tj. od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję) jest niewielki i w okresie czterech miesięcy 2020 r. wyniósł 6% Jednak łączna wartość wyeksportowanych tam produktów była 3,5-krotnie większa niż w 2019 r. i wyniosła 48 mln euro – czytamy w raporcie.

Udział krajów pozaunijnych, nienależących do WNP, w wywozie asortymentu mlecznego wzrósł o 6 pp. względem zeszłego roku i wyniósł 29% Największym udziałem w eksporcie rzeczonych produktów charakteryzowała się Algieria (6% wartości wywozu – 46 mln euro), a także Chiny (4% – 33 mln euro) i Arabia Saudyjska (2% – 19 mln euro), jak informuje KOWR.

(27.06.2020 za farmer.pl)