OSM Grodzisk Mazowiecki dba o każdego dostawcę

24.07.2020

Podobnie jak w wielu spółdzielniach mleczarskich, tak i w OSM Grodzisk Mazowiecki, doroczne zebranie przedstawicieli odbyło się nieco później niż zwykle. W tym roku delegaci spotkali się 16 lipca, by po raz kolejny utwierdzić się w przekonaniu, że trafne decyzje, jak chociażby ta o uruchomieniu – przed ponad ćwierć wieku temu – produkcji mozzarelli wraz ze sprawnym zarządzaniem spółdzielni mogą zapewnić konkurencyjność na trudnym mleczarskim rynku i stabilność finansową producentom mleka.

Stabilność finansowa OSM Grodzisk Mazowiecki

Tegorocznemu zebraniu przedstawicieli tradycyjnie przewodniczył Wojciech Walczak – przewodniczący rady nadzorczej. Na sekretarza wybrano Zbigniewa Brzozowskiego, a na asesorów: Hannę Banaszak i Annę Szelachowską. Na spotkaniu uczestniczył również prezes KZSM – Waldemar Broś. Sprawozdanie zarządu z działalności za miniony rok przedstawił prezes zarządu – Tadeusz Proczek.

– W 2019 roku nasza spółdzielnia skupiła blisko 22 mln 864 tys. litrów mleka i było to o prawie 465,5 tys. litrów więcej niż w roku 2018, co daje dynamikę na poziomie 102,1%. W tym samym czasie zakupiliśmy ponad 1,2 mln litrów mleka pełnego oraz ponad 25 tysięcy litrów śmietanki. Łącznie w 2019 roku skupiliśmy ponad 24 mln litrów mleka i śmietanki i było to niewiele ponad 1mln litrów mniej niż w roku poprzedzającym, co daje dynamikę na poziomie 95,1%. W ubiegłym roku do naszej spółdzielni mleko dostarczało 312 dostawców. Średnio na jednego dostawcę przypadało ponad 81 tysięcy litrów mleka w roku, a dostawy wzrosły średnio o 5408 litrów na dostawcę, co daje dynamikę 107,97%. Dziesięciu największych producentów mleka dostarczyło do spółdzielni prawie 5 mln 715 tys. litrów mleka, co stanowi 24,99% skupu ogólnego. Z kolei dwudziestu największych producentów dostarczyło do spółdzielni ponad 8 mln 675 tys. 380 litrów, co stanowiło 36,16% ogólnego skupu mleka. Średnia cena roczna wypłacona dostawcom w 2019 roku wyniosła 1,30 zł i była o 2 grosze wyższa w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak poinformował delegatów prezes Tadeusz Proczek, wynik finansowy spółdzielni za 2019 rok wyniósł ponad 1mln złotych netto.

OSM Grodzisk Mazowiecki mozzarellą słynie. Do i tak bogatej już oferty tego pochodzącego z Włoch przysmaku, w drugie połowie 2019 roku dołączył kolejny – mozzarella koszerna w zalewie 125 g, w minikubku 125 g oraz w formie wiórków, której wzrost eksportu w coraz szerszym asortymencie zakładany jest również na ten rok. Obok mozzarelli, z linii grodziskiej mleczarni schodzą również twarogi, kefiry, maślanki oraz śmietany. Wyroby trafiają do punktów sprzedaży detalicznej, zakładów żywienia zbiorowego, głównie przedszkoli, hurtowni, sieci Carrefour, Tesco, Polo-Market Euro Cash, Społem i SCA Poznań.

Wciąż nie ma stabilizacji na rynku mleka

Kończąc swoje sprawozdanie prezes Tadeusz Proczek podkreślił, iż z powodu pandemii koronawirusa trudno jest prognozować sytuację na drugą połowę roku, gdyż ciągle na rynku mleka nie ma stabilizacji.

Są uzasadnione obawy, że spadnie siła nabywcza konsumentów związana z utratą pracy czy obniżaniem wynagrodzeń, dlatego tak ważne jest promowanie polskich wyrobów mleczarskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pandemia sprawiła, że zarząd spółdzielni wstrzymał zaplanowane na początek tego roku inwestycje realizowane w ramach PRO w 2014–2020, których realizację rozpoczęto w 2019 r. Ruszyły one z opóźnieniem, jednak obecnie trudno nie zauważyć zaawansowanych prac nad rozbudową zakładu.

– Głównym celem zarządu naszej spółdzielni jest zapewnienie członkom odpowiedniej, porównywalnej do innych podmiotów skupowych ceny za mleko. Nadzieję na to daje m.in. uruchomiona w ubiegłym roku produkcja mozzarelli koszernej – mówił podczas swojego sprawozdania prezes Tadeusz Proczek

Uczestniczący w zebraniu z delegatami Jan Dworniak – biegły rewident, wyraził uznanie dla grodziskiej spółdzielni za dobry wynik finansowy i bardzo wysoką wydajność pracy w zakładzie. Każdy z 39 zatrudnionych pracowników przerabia bowiem 1700 litrów mleka dziennie. Z kolei każdy producent dostarczał w ubiegłym roku do zakładu średnio 81 tysięcy litrów mleka. Wielkość ta świadczy o tym, że grodziska spółdzielnia dba o każdego, nawet najmniejszego dostawcę.

– Gdyby tej spółdzielni nie było, to większe podmioty nie odbierałyby mleka od przynajmniej połowy obecnych dostawców i dlatego szczególne uznanie należy się za pełne przestrzeganie spółdzielczych zasad – mówił Jan Dworniak, gratulując jednocześnie wysokiej (w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej, jak podaje GUS 1,36%) rentowności spółdzielni, która wyniosła 2,41%.

Po sprawozdaniu prezesa zarządu oraz ekonomicznej ocenie spółdzielni przez Jana Dworniaka, jednomyślną formalnością było głosowanie nad absolutorium dla prezesa Tadeusza Proczka.

10 największych producentów mleka OSM Grodzisk Mazowiecki

  • Piotr Banasiak – 1 403 504
  • Wojciech Malesa – 963 836
  • Marek Bielak – 552 842
  • Jacek Świerszcz – 466 578
  • Grzegorz Strefling – 412 939
  • Andrzej Reniewicz – 399 795
  • Jan Kucharczyk – 398 923
  • Tomasz Kostrzębski – 394 939 l
  • Marek Suchta –366 283 l
  • Agata Jackowska – 355 068 l

(24.07.2020 za tygodnik-rolniczy.pl)