KRUS: zmiana numerów rachunków dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników

29.06.2022

1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numerów rachunku bankowych dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy to płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.

Aktualne numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w zależności od oddziału regionalnego KRUS dostępne są na stronie: krus.gov.pl

UWAGA! Wpłaty na zamknięte rachunki bankowe, dokonane po dniu:
31.07.2022 r. - dla ubezpieczenia zdrowotnego,
31.10.2022 r. - dla ubezpieczenia społecznego rolników,

będą automatycznie zwracane na rachunek zleceniodawcy.

WAŻNE! W tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać numer UNO oraz imię i nazwisko płatnika. Brak możliwości identyfikacji płatnika spowoduje konieczność zwrotu wpłaty, przez co składka zostanie nieopłacona.

(29.06.2022 za farmer.pl)