Stanowisko EDA dotyczące aktualnych ram prawnych dot. Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (ABP).

pdf