Rynek produktów mleczarskich w Polsce (17.12.2017)

02.01.2018

Na rynku krajowym w drugim tygodniu grudnia 2017 roku pogłębił się zniżkowy trend cen masła i mleka w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny skupu mleka w Polsce

Krajowe ceny skupu mleka surowego w drugim półroczu 2017 roku wykazywały trend zwyżkowy. W listopadzie 2017 roku (według GUS) dostawcy za surowiec w kraju otrzymywali 151,24 zł/hl, czyli więcej o 1,9% niż w poprzednim miesiącu i o 16,6% w listopadzie 2016 roku. W stosunku do notowań z października 2017 roku mleko podrożało we wszystkich województwach, w tym najbardziej w lubelskim – o 5%, a najmniej w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – w obu przypadkach o 1%. Najwyższe ceny za surowiec płacono w woj. warmińsko-mazurskim – 158,77 zł/hl i podlaskim – 158,02 zł/hl, a najniższe w woj. małopolskim – 134,27 zł/hl i łódzkim – 137,90 zł/hl.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11-17.12.2017 roku za masło w blokach płacono 20,64 zł/kg, czyli mniej o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem.
Masło konfekcjonowane zbywano po 22,75 zł/kg, a zatem taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 3,5% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 15%, a masło w blokach – o 9%.
Krajowe proszkownie za odtłuszczone mleko w proszku otrzymywały 6,33 zł/kg – 150,33 euro/100 kg, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Cena OMP w Polsce w przeliczeniu na walutę unijną była o 11,5% niższa od ceny interwencyjnej wynoszącej 169,80 euro/100 kg.

Za pełne mleko w proszku płacono 11,95 zł/kg, a więc mniej o 1% niż poprzednim notowaniu i o 8% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP potaniało o 21%, podczas gdy PMP było o 0,4% droższe.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej Global Dairy Trade pogłębiła się zapoczątkowana w październiku br. spadkowa tendencja cen masła. Zniżkom ulegają również ceny sera Cheddar oraz mleka w proszku. Na aukcji, która odbyła się 19 grudnia 2017 roku, za masło otrzymywano 4474 USD/t, czyli mniej o 2% niż w poprzednim notowaniu (z 5 grudnia 2017 roku) i o 13% niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar wyniosła 3389 USD/t i była niższa o 8% niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 12% niż miesiąc wcześniej.

Na ostatniej aukcji pełne mleko w proszku zbywano po 2755 USD/t, a odtłuszczone mleko w proszku – po 1675 USD/t, odpowiednio o 3% i 6% taniej niż na początku grudnia 2017 roku. Ceny mleka w proszku były mniejsze o 1-2% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło było droższe o 4%. Jednocześnie ser Cheddar potaniał o 11%, PMP – o 23%, a OMP– o 36%.

Handel zagraniczny

Notowany w 2017 roku wzrost globalnego zapotrzebowania na produkty mleczarskie przyczynił się do poprawy wyników polskiego handlu zagranicznego tym asortymentem. Z dostępnych danych wynika, że w okresie trzech kwartałów 2017 roku wpływy uzyskane z wysyłki produktów mleczarskich z Polski osiągnęły granicę 1,6 mld euro, tj. o 41% wyższą niż przed rokiem. W tym czasie wartość sprowadzonych artykułów zwiększyła się o 10% do 725 mln euro. IERiGŻ – PIB ocenia, że w całym 2017 roku przychody z eksportu produktów mleczarskich ukształtowały się na rekordowo wysokim poziomie wynoszącym 2 mld euro, tj. o 33% większym niż w 2016 roku.