Ceny mleka w polskim skupie

12.02.2018

Od lipca 2016 roku utrzymuje się zwyżkowy trend ceny skupu mleka.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2017 roku cena mleka w skupie wynosiła 152,49 zł/hl i była większa o 0,8% niż w listopadzie oraz o 12,2% niż w porównywalnym miesiącu 2016 roku. Cena mleka w grudniu zbliżyła się do poziomu z roku 2013.

W okresie od stycznia do grudnia minionego roku cena mleka wyniosła 138,26 zł/hl i była wyższa o 25,1% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W grudniu 2017 roku najniższą cenę uzyskiwali producenci z województwa małopolskiego – 136,18 zł/hl, łódzkiego – 137,17 zł/hl, świętokrzyskiego – 141,38 zł/hl.

Z kolei najwyższa cena mleka była wypłacana w województwie podlaskim – 161,87 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 160,74 zł/hl oraz zachodniopomorskim – 156,68zł/hl.

(12.02.2018 za gospodarz.pl)