Ceny mleka w skupie

13.03.2018

Od lipca 2016 roku utrzymywał się zwyżkowy trend ceny skupu mleka, który został zaburzony na początku tego roku.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2018 roku cena mleka w skupie wynosiła 142,12 zł/hl i była o 6,8% mniejsza niż w grudniu 2017 roku, ale o 7,6% większa niż w porównywalnym miesiącu 2017 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W styczniu 2018 roku najniższą cenę uzyskiwali producenci z województw: łódzkiego – 127,51 zł/hl, małopolskiego – 129,64 zł/hl, świętokrzyskiego – 132,19 zł/hl.

Z kolei najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 149,50 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 148,78 zł/hl oraz dolnośląskim – 148,50 zł/hl.

(13.03.2018 za gospodarz.pl)