Skup mleka w Polsce

27.03.2018

W 2017 roku towarowa produkcja mleka była o 5% wyższa niż w 2016 r. i wyniosła 11,3 mld litrów, tym samym powróciła do rekordowo wysokiego poziomu z końca lat 80-ych XX wieku.

Trend zwyżkowy w skupie utrzymał się również na początku 2018 roku. Jak wynika z danych GUS w styczniu 2018 roku do podmiotów skupujących producenci dostarczyli 960 mln litrów surowca, czyli więcej o 3% niż w grudniu 2017 roku i o 4% niż w styczniu 2017 roku. W 2018 roku towarowa produkcja mleka może być o 3% wyższa niż w 2017 roku i wynieść 11,7 mld litrów.

(27.03.2018 za gospodarz.pl)