Spadki cen przetworów mlecznych

01.05.2018

W pierwszym kwartale 2018 roku przeważały wzrostowe notowania cen artykułów mlecznych na międzynarodowych giełdach towarowych.

Ceny masła, pełnego mleka w proszku i sera Cheddar, po czterech miesiącach spadków, w lutym i marcu ponownie rosły. Na giełdach Europy Zachodniej głównie drożało masło. W marcu jego ceny zwiększyły się do 4887 euro/t, a więc o 15,9% w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Ceny pełnego mleka w proszku wzrosły o 3,0% do 2617 euro/t, przy dalszej obniżce cen odtłuszczonego mleka w proszku o 3,5% do rekordowo niskiego poziomu 1320 euro/t, z powodu dużych zapasów tego półproduktu w krajach Wspólnoty.

Ceny zbytu sera Cheddar w UE-28 wzrosły o 1,5% do 3236 euro/t. Znacząca zwyżka cen masła prawdopodobnie jest związana ze spadkiem eksportu z Nowej Zelandii, która jest głównym dostawcą tego tłuszczu mlecznego na globalne rynki.

W okresie styczeń-luty br. wywóz masła z tego kraju zmalał 14% w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Drugim ważnym czynnikiem stymulującym wzrost cen jest zwiększający się popyt w Chinach, które są największym importerem masła na świecie.

W obrębie dwóch miesięcy br. Chiny sprowadziły o 23% więcej masła niż w takim samym czasie 2017 roku. Zwyżce cen sprzyja też utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na ten produkt w UE i USA.

(01.05.2018 za gospodarz.pl)