Rynek produktów mleczarskich w Polsce (17.06.2018)

02.07.2018

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny skupu mleka w Polsce

Jak wynika z danych GUS dostawcy za mleko surowe uzyskiwali 129,20 zł/hl, a więc o 2,2% mniej niż w kwietniu br. W stosunku do notowań sprzed roku surowiec potaniał o 1,8%, ale był o 29% droższy niż w maju 2016 roku.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Na rynku krajowym w drugim tygodniu czerwca 2018 roku odnotowano dalszą zwyżkę cen masła. Tendencje wzrostowe wykazywały również ceny mleka w proszku. Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11–17.06.2018 roku masło w blokach sprzedawano po 22,69 zł/kg, a więc drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane otrzymywano 25,27 zł/kg, czyli więcej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 10% niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było droższe niż przed rokiem o 13%, a masło konfekcjonowane – o 23%.

W krajowych proszkowniach za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku płacono 5,84 zł, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 10,87 zł/kg, a więc o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% niższym niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 25%, a PMP – o 8%.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej GlobalDairyTrade od początku czerwca 2018 roku przeważają obniżki cen większości oferowanych artykułów mleczarskich. Na aukcji która odbyła się 19 czerwca 2018 roku cena sera Cheddar ukształtowała się na poziomie 3847 USD/t, mniejszym o 4% niż w poprzednim notowaniu (z 5.06.br.) i o 9% niż w połowie maja br. Pełne mleko w proszku zbywano po 3189 USD/t, czyli taniej o 0,5% niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 2003 USD/t, czyli o 2% mniej niż na początku czerwca br. i niż miesiąc wcześniej. Cena masła wyniosła 5611 USD/t i była o 0,5% wyższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 3% niższa niż przed miesiącem. Masło było tańsze niż przed rokiem o 3%, ser Cheddar – o 7%, a OMP – o 10%, podczas gdy PMP było o 5,5% droższe.

(02.07.2018 za gospodarz.pl)