Różnokierunkowe zmiany cen artykułów mlecznych

05.10.2018

W okresie styczeń-sierpień 2018 roku ceny podstawowych artykułów mleczarskich na globalnych giełdach wykazywały różnokierunkowe zmiany.

Największą zmiennością charakteryzowały się ceny masła, które w styczniu zmalały o 7,8%, w okresie luty-czerwiec rosły o 3-16% miesięcznie, a w lipcu i sierpniu ponownie się zmniejszały. W sierpniu ceny masła na giełdach Europy Zachodniej spadły o 1,6% w stosunku do lipca do 5635 euro/t.

Z kolei minimalnie podrożało mleko w proszku chude do 1571 euro/t, a pełne do 2862 euro/t. Nieznacznie wzrosły też ceny zbytu sera Cheddar w krajach UE-28, tj. do 3351 euro/t.

W sierpniu br. ceny wszystkich trwałych produktów mlecznych w Europie Zachodniej były mniejsze niż przed rokiem, w tym masło o 12,2%, mleko w proszku o 10-13%, a ser Cheddar o 4,8%, prawdopodobnie w związku ze zwyżką światowej produkcji mleka i produktów mlecznych w 2018 roku i dużymi zapasami chudego mleka w proszku w krajach UE.

(05.10.2018 za gospodarz.pl)