Stosunek cen zbytu produktów mleczarskich do cen skupu mleka

09.04.2019

W pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku stosunek cen zbytu większości przetworów mleczarskich do cen skupu mleka był podobny jak przed rokiem. Wyjątek stanowiły proszki mleczne oraz masło.

Jak wynika z danych GUS, w pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku cena skupu mleka w Polsce wyniosła 139,49 zł netto za 100 litrów i była o 0,5% większa niż w porównywalnym czasie 2018 roku.

Ceny zbytu serów dojrzewających przez producentów były podobne jak przed rokiem. W efekcie czego relacje cen zbytu sera edamskiego wobec cen skupu mleka zmniejszyły się o 0,2%, podczas gdy w przypadku serów Gouda polepszyły się o 1,6%.

W pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku ceny zbytu mleka spożywczego były o 0,3% wyższe niż przed rokiem, co w konsekwencji oznaczało 0,2% pogorszenie relacji w odniesieniu do cen płaconych producentom za mleko. Z kolei w przypadku stosunku cen zbytu jogurtów naturalnych odnotowano 4,7% spadek.

Największe pogorszenie relacji cenowych zaobserwowano w przypadku masła. Ceny masła w blokach w pierwszych dwóch miesiącach br. były o 14,6% niższe niż w tym samym okresie przed rokiem, co w efekcie przełożyło się na 15% pogorszenie relacji w porównaniu do cen skupu mleka. Należy natomiast zauważyć, że ze względu na wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku, stosunek cen zbytu tego produktu wobec cen skupu mleka poprawił się o 10,6%.

(09.04.2019 za gospodarz.pl)