Bilansowe spożycie mleka i masła w Polsce

09.11.2019

W Polsce od 2006 roku obserwowany jest zwyżkowy trend w spożyciu mleka i jego przetworów.

Jak wynika z danych GUS, bilansowe spożycie mleka krowiego wraz z mlekiem przeznaczonym na przetwory, ale bez mleka przerobionego na masło osiągnęło poziom 221 litrów na mieszkańca i było większe o 3 litry niż w 2017 roku oraz o 47 litrów niż w roku akcesji Polski do UE.

W 2018 roku konsumpcja masła na jednego mieszkańca Polski wyniosła 4,7 kg względem 4,5 kg w 2017 roku i 4,4 kg w roku 2004.

(09.11.2019 za gospodarz.pl)