Rynek produktów mleczarskich w Polsce (7.06.2020)

18.06.2020

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu czerwca 2020 r. odnotowano wzrost cen wszystkich monitorowanych produktów mlecznych. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Zakłady mleczarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 1–7.06.2020 r. za masło w blokach otrzymywały 12,68 zł/kg, a więc o 4% więcej niż tydzień wcześniej. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 15,01 zł/kg w stosunku do 14,99 zł/kg w poprzednim notowaniu. Oba rodzaje tłuszczu mlecznego były droższe niż miesiąc wcześniej o 1-2%. W porównaniu do notowań sprzed roku ceny masła w blokach były niższe o 23%, a ceny masła konfekcjonowanego – o 15%.

W pierwszym tygodniu czerwca br. za OMP płacono 8,79 zł/kg, a więc drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 5,5% niż przed miesiącem. OMP kosztowało więcej o 8% niż przed rokiem. W dniach 1–7.06.2020 r. cena pełnego mleka w proszku wyniosła 11,97 zł/kg, czyli więcej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem i rokiem.

Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 13,21 zł/kg, a więc więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 5% niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 13,24 zł/kg i była wyższa o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, ale niższa o 5% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku ser Edamski był droższy o 5%, a ser Gouda – o 3%.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej GlobalDairyTrade w Nowej Zelandii na aukcji, która odbyła się 2 czerwca 2020 r. indeks cen GDT1 był podobny do poprzedniego notowania. W czasie sesji sprzedano 22 tys. ton artykułów mleczarskich. Spadkowi uległy ceny większości monitorowanych produktów.

Za masło 2 czerwca 2020 r. otrzymywano 3 631 USD/t, czyli o 4,5% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 19 maja br.) i o 6% mniej niż przed miesiącem. Ser Cheddar zbywano po 3 520 USD/t, o 9% taniej niż na poprzedniej aukcji i o 14,5% taniej niż miesiąc wcześniej. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 2 530 USD/t, o 1% mniej niż w drugiej poło-wie maja br.

Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 2 761 USD/t i była o 3% wyższa niż przed dwoma tygodniami. Oba rodzaje mleka w proszku były droższe niż miesiąc wcześniej odpowiednio o 7% i 0,5%. OMP kosztowało więcej niż przed rokiem o 4%, podczas gdy masło było tańsze o 24%, PMP– o 12%, a ser Cheddar – o 11%.

W Unii Europejskiej w pierwszym tygodniu czerwca br. producenci za masło otrzymywali 3,09 EUR/kg, czyli więcej o 4,5% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 2,17 EUR/kg, tj. drożej o 6,5% niż przed tygodniem i o 12% niż miesiąc wcześniej. Średnia unijna cena masła była wyższa o 39% od ceny interwencyjnej wynoszącej 221,75 EUR/100 kg, a cena OMP – o 28% do 169,80 EUR/100 kg.

W UE pełne mleko w proszku sprzedawano po 2,71 EUR/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do notowań sprzed roku cena masła w UE była niższa o 23%, PMP – o 8%, podczas gdy cena OMP była o 6% wyższa.

(18.06.2020 za gospodarz.pl)