Wyższa produkcja mleka

23.07.2020

W Polsce na zwiększenie się produkcji i poprawę opłacalności produkcji mleka miały wpływ zmiany cen surowca na zagranicznych rynkach rolnych.

Produkcja mleka, rosnąca systematycznie od 2010 r., w 2019 r. wyniosła łącznie 14 090 mln l i kształtowała się w granicy większej o 2,3% niż przed rokiem. Roczny udój mleka od 1 krowy systematycznie się zwiększa. W 2019 r. był o 1% wyższy niż przed rokiem i wynosił 5 803 litry.

Od 2007 r. notowany jest wzrost skupu mleka. W 2019 r. producenci dostarczyli 11 827,9 mln litrów surowca, tj. więcej o 1,8% niż w 2018 roku. Skupiony surowiec stanowił 83,9% produkcji względem 84,4% przed rokiem.

Przy zwiększonym skupie, ceny mleka wynoszące 135,27 zł/hl kształtowały się na poziomie wyższym o 0,5% do notowanego w 2018 roku.

(23.07.2020 za gospodarz.pl)