Wzrost krajowej produkcji mleka

10.09.2020

Jak wskazuje GUS, w 2019 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14089,9 mln litrów i była większa od uzyskanej rok wcześniej o 2,3%.

Zaobserwowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1% z 5747 litrów do 5803 litrów. Odnotowano również wzrost wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,3% z 6258 litrów do 6402 litrów. Średnioroczny stan krów zwiększył się o 1,4%, a krów mlecznych pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku.

W gospodarstwach indywidualnych wytworzono w 2019 r. 13172,0 mln litrów mleka, a więc o 2,5% więcej niż przed rokiem, co stanowiło 93,5% krajowej produkcji.

W analizowanym czasie produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 959 litrów, a zatem więcej o 2,1% niż w roku poprzednim.

(10.09.2020 za gospodarz.pl)